חופשה מרוכזת תשע"ז 13.8.17 ועד יום 18.8.17.

 משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים במהלך החופשה המרוכזת של העובדים המנהליים בין התאריכים: 13.8.17 ועד יום 18.8.17.

המשך חופשה נעימה.