המחלקה לאומנות יהודית - תאריכי המפגשים בסמינר המחלקתי: "סטודיו משלה: נשים ומגדר באמנות יהודית וישראלית"