עומד להתפרסם

מחבר שם המאמר PDF

דרור ארליך

לזהוּת הקבוצה השנייה במשל הארמון במורה נבוכים

אברהם אופיר שמש

השפעתן של הקולינריה והדיאטטיקה במרחב המוסלמי בימי הביניים על פירושי ראב"ע למקרא

יוסף פרץ 

מסורות החלוקה של הפרשיות הפתוחות והסתומות בכתבי יד אשכנזיים מקראיים מימי הביניים

אברהם אופיר שמש

אוב וידעוני - על עיצובן ומקורותיהן של שתי מסורות ימי-ביניימיות