המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו - מחלקה מצטיינת בהוראה בכל האוניברסיטה!

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו נבחרה השנה למחלקה המצטיינת בהוראה בכל האוניברסיטה.

 

ראש המחלקה, קימי קפלן, "מצדיע בהתרגשות עצומה ובהכנעה בפני כל סגל המחלקה על ההשקעה העקבית והמתמשכת בהוראה", ומסיר את הכובע בהערכה אין קץ בפני תלמידי המחלקה ובפני אלה שבאים בשעריה ממחלקות אחרות, ששבים, זה שנים, ומדרגים את מרצי המחלקה בדירוגים גבוהים ביותר במשובי ההוראה". לדבריו, "מדובר בעבודה מאומצת ומשותפת לכל חברי הסגל, משימה שמזמינה עבודת צוות. לא מדובר בהצטיינות על בסיס אישי, ואין להקל ראש בכך שבשנתיים האחרונות זכו שניים מחברי סגל המחלקה בפרס מרצה מצטיין - אוריאל גלמן ודברה קפלן". זאת ועוד, "מחקרים מלמדים שבמשובי ההוראה משתקללים באופן מודע ולא מודע היבטים נוספים שאינם קשורים ישירות להוראה. כך למשל, יחסם של הסגלים האקדמי והמנהלי לתלמידים מעבר לעניינים שנוגעים ישירות להוראה. על אלה גאוותינו".

 

מהפסגה ניתן רק לרדת, וסגל המחלקה וראשה מחויבים לעשות הכל בכדי להישאר בפסגה. קפלן מתחייב ש"החוויה הלימודית והאינטלקטואלית של תלמידינו, העמדת רף דרישות אקדמיות גבוה והיחס האישי לכל אחת ואחד מהם יוסיפו להיות בראש סדר היום של הסגלים האקדמי והמנהלי של המחלקה".

 

המסר שלו לכל תלמידות ותלמידי האוניברסיטה הוא זה: "אם אתם מחפשים חוויה לימודית משמעותית ומאתגרת אצל המורים הטובים ביותר? בואו אלינו!".