סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' מיה יונתי-אדר ראש מנהל 03-5318233
גב' יעל מי-טל מרכזת 03-5318233
גב' ענת לוי מזכירת הפקולטה 03-5318233
גב' איילה נודלמן מזכירת הפקולטה 03-5318233
גב' עופרה שטיינמץ מזכירת הפקולטה 03-5318233