רשימת המאגרים

רשימת כל המאגרים במחשבי אולם הקריאה - לפי סדר א"ב

 

שם המאגר

מחשב

מקום המאגר

אוצר ההלכה והמנהג

13

מותקן במחשב

אוצר החכמה

כל תחנות האינטרנט באולם

מותקן במחשב

אוצרות השו"ת

4

כלול באוצרות התורה

אוצרות התורה

4

מותקן במחשב

אסיא

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

ארון הספרים היהודי

5

כלול באוצרות התורה

הארכיון התורני

5

כלול באוצרות התורה

בית מלא ספרים

באינטרנט

 

בית משיח

3

מותקן במחשב

ברכות

16

מותקן במחשב

ברסלב

3

מותקן במחשב

הדרום

16

בארון (תמורת תעודה)

הגדות ופרקי אבות

16

מותקן במחשב

הלכה ברורה

13

מותקן במחשב

חב"ד

32

מותקן במחשב

חברותא ללומד

(כרגע לא זמין)

מותקן במחשב

ישע ימינו

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

כתבי הראי"ה

13

מותקן במחשב

כתבי הרב יהוסף שוורץ

3

מותקן במחשב

הכתר

כל תחנות האינטרנט באולם

מותקן במחשב

המאיר לארץ (בתוך "תקליפשיץ")

     (כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

מחזור לייפציג

(כרגע לא זמין)

בארון – תמורת תעודה

מים מדליו (בתוך "תקליפשיץ")

      (כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

המעין

13

בארון (תמורת תעודה)

מערכת שמות גיטין

16

מותקן במחשב

מפות PEF

13

מותקן במחשב

מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון

כל מחשבי האינטרנט

דרך משאבים אלקטרונים

 

מפתח הספרות על מקורות חז"ל

כל מחשבי האינטרנט

דרך משאבים אלקטרונים

נהוראי

בתוך אוצרות התורה

מותקן במחשב

עדי נוסח (לשעבר "כתבי יד של התלמוד")

13

יש גם גרסה מקוונת דרך משאבים אלקטרוניים

מותקן במחשב

עת מו"ל (בתוך "תקליפשיץ")

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

10,9,33

מותקן במחשב

פתחי תשובות

16

בארון – תמורת תעודה

רב מילים

32

יש גם גרסה מקוונת דרך משאבים אלקטרוניים

מותקן במחשב

כניסה דרך צלמית

"כניסה לרב מילים"

שורת הדין

13

מותקן במחשב

שו"ת

3,9,32
יש גם גישה מקוונת דרך משאבים אלקטרונים

מותקן במחשב

 

שו"ת שואה

3

מותקן במחשב

שיחות קודש

13

בארון (תמורת תעודה)

שפתותיו דובבות

16

מותקן במחשב

תחומין

3

בארון (תמורת תעודה)

תלמוד שטינזלץ

32

מותקן במחשב

התקליטור התורני

(DBS) אוצר הספרים היהודי

31

מותקן במחשב

Accordance

36 (גרסה מלאה)

גרסה מצומצמת מותקנת בעשרה מחשבי אינטרנט

מותקן במחשב

                 Avotaynu

3

מותקן במחשב

               Jewish Women

כל מחשב עם אינטרנט

בארון (תמורת תעודה)