רשימת המאגרים

רשימת המאגרים המקוונים לפי נושאים

 

מאגרים בנושא אמנות יהודית

מאגרים בנושא דת

מאגרים בנושא היסטוריה יהודית

מאגרים בנושא יהדות

מאגרים בנושא לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מאגרים בנושא ספרות עם ישראל

מאגרים בנושא פילוסופיה יהודית

מאגרים בנושא תלמוד ותושב"ע

מאגרים בנושא תנ"ך

 

רשימת המאגרים במחשבי אולם הקריאה - לפי סדר א"ב

שם המאגר

מחשב

מקום המאגר

אוצר ההלכה והמנהג

4

מותקן במחשב

אוצר החכמה

כל תחנות האינטרנט באולם

מותקן במחשב

אוצרות השו"ת

4

כלול באוצרות התורה

אוצרות התורה

4

מותקן במחשב

אסיא

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

ארון הספרים היהודי

5

כלול באוצרות התורה

הארכיון התורני

5

כלול באוצרות התורה

בית מלא ספרים

באינטרנט

 

בית משיח

3

מותקן במחשב

ברכות

16

מותקן במחשב

ברסלב

3

מותקן במחשב

הדרום

16

בארון (תמורת תעודה)

הגדות ופרקי אבות

16

מותקן במחשב

הלכה ברורה

13

מותקן במחשב

חב"ד

32

מותקן במחשב

חברותא ללומד

(כרגע לא זמין)

מותקן במחשב

ישע ימינו

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

כתבי הראי"ה

13

מותקן במחשב

כתבי הרב יהוסף שוורץ

3

מותקן במחשב

הכתר

1. גישה דרך האינטרנט

2. מותקן במחשבי הספריה 

מותקן במחשב

המאיר לארץ (בתוך "תקליפשיץ")

     (כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

מחזור לייפציג

(כרגע לא זמין)

בארון – תמורת תעודה

מים מדליו (בתוך "תקליפשיץ")

      (כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

המעין

13

בארון (תמורת תעודה)

מערכת שמות גיטין

16

מותקן במחשב

מפות PEF

13

מותקן במחשב

נהוראי

בתוך אוצרות התורה

מותקן במחשב

עדי נוסח (לשעבר "כתבי יד של התלמוד")

13

יש גם גרסה מקוונת דרך משאבים אלקטרוניים

מותקן במחשב

עת מו"ל (בתוך "תקליפשיץ")

(כרגע לא זמין)

בארון (תמורת תעודה)

פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

10,9,33

מותקן במחשב

פתחי תשובות

16

בארון – תמורת תעודה

רב מילים

32

יש גם גרסה מקוונת דרך משאבים אלקטרוניים

מותקן במחשב

כניסה דרך צלמית

"כניסה לרב מילים"

שורת הדין

13

מותקן במחשב

שו"ת

3,9,32
יש גם גישה מקוונת דרך משאבים אלקטרונים

מותקן במחשב

 

שו"ת שואה

3

מותקן במחשב

שיחות קודש

13

בארון (תמורת תעודה)

שפתותיו דובבות

16

מותקן במחשב

תחומין

3

בארון (תמורת תעודה)

תלמוד שטינזלץ

32

מותקן במחשב

התקליטור התורני

(DBS) אוצר הספרים היהודי

31

מותקן במחשב

Accordance

36 (גרסה מלאה)

גרסה מצומצמת מותקנת בעשרה מחשבי אינטרנט

מותקן במחשב

                 Avotaynu

3

מותקן במחשב

כל מחשב עם אינטרנט

בארון (תמורת תעודה)