ספרים חדשים 2018ספרים חדשים   

2018

 

ינואר

‫ ונגרובר, ידידיה
ר’ שם טוב גפן : פרקי חיים, איגרות ומאמרים

ערכו: ר’ יצחק בן אריה יוסף דוב, המכונה דר’ זליגמן בער
סדר עבודת ישראל : דפוס רעדעלהיים : כולל סליחות, יוצרות, זולות, וקרובות : מנהג אשכנז ופולין

שיפמן, אסף
הסחלבים בישראל : המדריך המלא

ליפשיץ, אורי
אורי ליפשיץ: בשר ודם

‫ קוק, אברהם יצחק
מציאות קטן : פנקס ביכורים

לינר, מרדכי יוסף בן יעקב
מי השלוח

קופלר, אלעד
עונג ואימה

לובוצקי, ירדנה
בין קודש למכחול : פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע..

עורך: שאול רגב
יהודי איראן : הנהגה, חברה ותרבות

ליקט וערך: מתי זאב
פירוש הכתובים : ... ספר דברי הימים א-ב / לרבינו יצחק אברבנאל

אהרן בן יעקב, הכהן, מלוניל
ארחות חיים

אוצרת: רותי אופק
מולי בן ששון - ספרים מלאים חדרים

עורכות: טל דקל, אפרת ירדאי, אסתי עלמו וקסלר, שולה קשת (קשי).
הנזיר והאריה : אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל

Thomas Römer, Bertrand Dufour, Fabian Pfitzmann, Christoph Uehlinger (eds.).
Entre dieux et hommes

edited by Mohammad Gharipour
Synagogues in the Islamic world : architecture, design, and identity
 

פברואר

ונונו, שמעון
אינציקלופדיה לחכמי איטליה : תולדות חייהם, משנתם וחיבוריהם של רבני איטליה... לדורותיהם

‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
ערכי תורת הגר"א : ובו מסודרים, לפי נושאים, אלפי לקוטים... בנגלה ובנסתר

‫ הופמן, ירמי
אפוריה - ארכיטקטורה של עצמאות : הסגנון הברוטליסטי של תל-אביב-יפו, 1977-1948

אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמן
סבא ונכד : מאיר רוזין, עודד פיינגרש : מסורת משפחתית של אמנות

חרלפ, רענן
דבר אל העץ

בעריכת: מאיר בר-אשר ומאיר חטינה
האסלאם : היסטוריה, דת, תרבות

‫ פנטליאט, בנימין
הקהילה האשכנזית בטבריה : על פי פנקסי החברא קדישא ומפקדי אוכלוסין : תרל"ט-תשט"ו

כשר, חנה
עליון על כל הגויים : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר

שלום, גרשם
תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1940-1939

מנדלקורן, נורית
יחסם של חז"ל לשאול המלך

‫ אורגד, צבי
אליעזר-זוסמן : מלאכתו של צייר בתי כנסת במאה ה-18

עורכת: לאה צבעוני.
עורי שפת עבר : אלפיים שנות שירה על השפה העברית : שירים, פואמות, פזמונים, שירי ילדים

מחמוד, אחמד
מורשת מוסתרת : מדריך לבית הקברות ממילא בירושלים

אופנהימר, יהודית
כיכר ציון - פרשנות של מקום

Cohen, Preston Scott
Lightfall : genealogy of a museum : Herta and Paul Amir Building, Tel Aviv Museum of Art
 

compiled by Ruzan Poghosyan
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Matenadaran