ספרים חדשים 2018ספרים חדשים   

2018

 

ינואר

‫ ונגרובר, ידידיה
ר’ שם טוב גפן : פרקי חיים, איגרות ומאמרים

ערכו: ר’ יצחק בן אריה יוסף דוב, המכונה דר’ זליגמן בער
סדר עבודת ישראל : דפוס רעדעלהיים : כולל סליחות, יוצרות, זולות, וקרובות : מנהג אשכנז ופולין

שיפמן, אסף
הסחלבים בישראל : המדריך המלא

ליפשיץ, אורי
אורי ליפשיץ: בשר ודם

‫ קוק, אברהם יצחק
מציאות קטן : פנקס ביכורים

לינר, מרדכי יוסף בן יעקב
מי השלוח

קופלר, אלעד
עונג ואימה

לובוצקי, ירדנה
בין קודש למכחול : פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע..

עורך: שאול רגב
יהודי איראן : הנהגה, חברה ותרבות

ליקט וערך: מתי זאב
פירוש הכתובים : ... ספר דברי הימים א-ב / לרבינו יצחק אברבנאל

אהרן בן יעקב, הכהן, מלוניל
ארחות חיים

אוצרת: רותי אופק
מולי בן ששון - ספרים מלאים חדרים

עורכות: טל דקל, אפרת ירדאי, אסתי עלמו וקסלר, שולה קשת (קשי).
הנזיר והאריה : אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל

Thomas Römer, Bertrand Dufour, Fabian Pfitzmann, Christoph Uehlinger (eds.).
Entre dieux et hommes

edited by Mohammad Gharipour
Synagogues in the Islamic world : architecture, design, and identity
 

פברואר

ונונו, שמעון
אינציקלופדיה לחכמי איטליה : תולדות חייהם, משנתם וחיבוריהם של רבני איטליה... לדורותיהם

‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
ערכי תורת הגר"א : ובו מסודרים, לפי נושאים, אלפי לקוטים... בנגלה ובנסתר

‫ הופמן, ירמי
אפוריה - ארכיטקטורה של עצמאות : הסגנון הברוטליסטי של תל-אביב-יפו, 1977-1948

אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמן
סבא ונכד : מאיר רוזין, עודד פיינגרש : מסורת משפחתית של אמנות

חרלפ, רענן
דבר אל העץ

בעריכת: מאיר בר-אשר ומאיר חטינה
האסלאם : היסטוריה, דת, תרבות

‫ פנטליאט, בנימין
הקהילה האשכנזית בטבריה : על פי פנקסי החברא קדישא ומפקדי אוכלוסין : תרל"ט-תשט"ו

כשר, חנה
עליון על כל הגויים : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר

שלום, גרשם
תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1940-1939

מנדלקורן, נורית
יחסם של חז"ל לשאול המלך

‫ אורגד, צבי
אליעזר-זוסמן : מלאכתו של צייר בתי כנסת במאה ה-18

עורכת: לאה צבעוני.
עורי שפת עבר : אלפיים שנות שירה על השפה העברית : שירים, פואמות, פזמונים, שירי ילדים

מחמוד, אחמד
מורשת מוסתרת : מדריך לבית הקברות ממילא בירושלים

אופנהימר, יהודית
כיכר ציון - פרשנות של מקום

Cohen, Preston Scott
Lightfall : genealogy of a museum : Herta and Paul Amir Building, Tel Aviv Museum of Art
 

compiled by Ruzan Poghosyan
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Matenadaran
 

 

מרץ

‫ אבישור, יצחק ‫
ראשית ישראל באור הברכות לשבטים והשירה הקדומה עד לימי דוד

‫ וילפנד בן-שלום, יעל
גלגל הוא והוא עובר על הכל : עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ ישראל

‫ בן לוריא, שלמה בן יחיאל,
ים של שלמה

‫ ‫ בן ששון, חוי,
גטו ורשה - הסוף : אפריל 1942 - יוני 1943

‫ שרמיסטר, דספינה
מילון עברי-יווני, יווני-עברי

‫ אוצרת התערוכה: סיגל הררי זונדר
קפריסין, אמנות החיים : מחנות המעצר, 1949-1946

טללי ורדים : עיונים במקרא, בתפילה ובמנהג

‫ מבואות, הערות וביאורים וליקוטים, מאת הרב מרדכי שאול גודמן
דניאל : עם פירושי אבן עזרא: הפירוש הארוך והפירוש הקצר

‫ שניאור זלמן בן ברוך
לקוטי אמרים : מהדורא קמא (מכת"י)

‫ עם הערות, תיקונים וביאורים, מהרב שלמה באבער
פסיקתא דרב כהנא : ... מוגהת... ומפוסקת, בתוספת כל מראי המקומות, בהדגשת הפסוקים ופתיחת ראשי התבות

‫ וסרשטין, ברנרד
על הסף : יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה

‫ שמואל בן יעקב, מגבס
אגרת המופת : בכשרות בעלי החיים

Yaniv, Bracha
The carved wooden Torah arks of Eastern Europe
 

Deutsch, Robert
Jewish coinage : during the First Revolt against Rome, 66-73 CE
 

Magistrini, Ivan
I popoli dell’arca
 

 

אפריל

‫ ‫ בונפיס, פליקס
ארץ ישראל בצילומיו של פליקס בונפיס 1878-1867 : גדול צלמי ארץ ישראל במאה התשע-עשרה

‫ קוק, אברהם יצחק
אגרות הראיה

‫ כתובים מקראות גדולות : כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות, באותיות מאירות עינים, עם ניקוד מלא

Lipschitz, Oded
What are the stones whispering? : Ramat Rahel : 3000 years of forgotten history

Beaulieu, Paul-Alain
A history of Babylon, 2200 BC-AD 75
 

 

מאי

‫ דויטש-אביבי, דורית
הילד בחברה היהודית בארץ-ישראל ובבבל, 400-70 לספירה

עורכים: טובה רוזן, נילי אריה-ספיר, צפי זבה-אלרן, דודו רוטמן
אסיף ליסיף : מחקרים בפלוקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף

עורכים: יורם ארדר, אלינער ברקת, מאירה פוליאק
יד משה : מחקרים בתולדות היהודים בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל

עורכים: אפרים קנרפוגל ודב שוורץ
מנהיגות רוחנית בדור תהפוכות : דמותו וכתביו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק

רפל, יואל
התפילה לשלום המדינה : מבחר תפילות מאוסף הד"ר יואל רפל ואוצרות הספרייה המרכזית

‫ שאול, יובל
יובל שאול : אלימות וחמלה

ציגלר, ראובן
עוז וענווה : הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ’יק

אוצרת התערוכה: ורדי כהנא
עדות מקומית 17 : 20.1.2018 - 7.12.2017

ברטל, רות,
ותהי-לו לאשה, ויאהבה : (בראשית כד, 67) : האמהות והאבות בראי האמנות המערבית

אביבי, יוסף
קבלת הראי"ה : על פי: פנקס טו, פנקס טז, מכתב גלוי ב, פנקס ראשון ליפו, אדר היקר, עקבי הצאן, טללי אורות, למהלך האידיאות בישראל, שמונה קבצים, אורות הקודש, אורות, אורות התורה, אורות התשובה, אגרות הראיה וחיבורים נוספים

גלמן, אוריאל
השבילים היוצאים מלובלין : צמיחתה של החסידות בפולין

עורך ראשי: הרב מרדכי ליב הלוי קצנלנבוגן.
ספר איוב : עם פירוש הרמב"ן, לרבנו משה בן נחמן, על פי כתבי-יד

‫ איסרלש, משה בן ישראל
שאלות ותשובות הרמ"א

מירסקי, חננאל
תורת הלשון של מנחם בן סרוק

‫ שפיגל, יעקב שמואל
עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר

על ידי הרב מרדכי ברויאר ; עם תרגום מוגה, ע"י הרב פנחס קורח
תהלים : על פי המסורה של כתר ארם צובה ועל פי הנוסח של כתבי-יד הקרובים לו

‫ ריך, איתן
‫ קידוש השם : מעקידת יצחק לעקידת אשכנז

בן יעקב, יוחנן
השומר הדתי : תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין, תר"פ-תרצ"ט, 1939-1920

אביר, עירית
וגראז’ יודאיקה

אלחיני, צבי
שמעון פובזנר, אדריכל

אשקר, אניסה
אניסה אשקר: זהב שחור

סהר, חנה
חנה סהר: חשופים

edited by Oded Lipschits and Aren M. Maeir
The Shephelah during the Iron Age : recent Archaeological Studies
 

edited by Irvin Unga
Arthur Szyk : soldier in art
 

 

יוני

העורך: מאיר גבריאל מימון
אוצר מפרשי רש"י : מגילת אסתר

אלטמן, אמנון
בריתות מדיניות במזרח הקדום

Jacobson, Yoram
From Lurianic Kabbalah to Hasidism