ספרים חדשים 2014ספרים חדשים   

2014

 

ינואר

קוסובסקי, אורי
משטרת ישראל בשביל ישראל : מבני משטרה היסטוריים בארץ ישראל

קירשנבום, קרן חוה
ריהוט הבית במשנה

זימרן, יסכה
סיפורי מאבקי אחים במקרא : סוגה, מבנה ומשמעות

חדד-עפג’ין, דבורה
בין פועל לבין איכר : השקפתו הציונית ופעלו של משה סמילנסקי בבניין החברה והיישוב בשנים 1950-1900

אוצרת - אורה פיקל-צברי
בסימן טוב : [חתונות בישוב הישן הירושלמי]

אוצרים: סבטלנה ריינגולד, סורין הלר
בעקבות אסכולת פריז

זקבך, אפרת
מיתוס יחידה 101 ועיצוב הזיכרון הציבורי בחברה הישראלית

Albeck, Shalom
Introduction to Jewish law in Talmudic times
evidence, debate and new contexts

Muze’on artsot ha-Mikra
The book of books : Biblical canon, dissemination and its people
evidence, debate and new contexts

 

פברואר

אוצרת התערוכה: נורית כנען-קדר
אל המעיין : הנערה והכד : דימוי מקומי ורב-תרבותי

אוצר: רפי אתגר
כל אדם נושא חדר בתוכו

edited by Abdelwahab Meddeb and Benjamin Stora
A history of Jewish-Muslim relations : from the origins to the present day
evidence, debate and new contexts

 

מרץ

ליברמן, רחל
המבע הסביל בתרגום מאנגלית לעברית

‫ יעל, אורית,
יחסים פרטיים בעיניים ציבוריות : זוגיות בחברה העירונית היישובית בארץ ישראל והשתקפותה בשיח העיתונות העברית

 

אפריל

משה בן שם טוב, דה לאון
משכן העדות

בר-לבב, אבריאל
תהליכי חילון בתרבות היהודית

קוק, אברהם יצחק
לנבוכי הדור : המכונה: מורה נבוכים החדש

‫ רוקח, גיטה,
תנועת ’העובד הציוני’ והמפלגות שצמחו ממנה : מקרה בוחן של תנועה קטנה בשנים 1965-1935

 

מאי

צלניק, יוסף
’בעת מלחמה מחרישים החוקים’? : דיני המלחמה בממלכת ירושלים הצלבנית

רוזנברג, ישי-חי,
תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש בפרשנותו לתורה

‫ שדר, הדס
אבני הבניין של השיכון הציבורי : שישה עשורים של בנייה עירונית ביוזמה ציבורית בישראל

עורכים - ירון בן-נאה [ואחרים].
אסופה ליוסף : קובץ מחקרים שי ליוסף הקר

טוב, עמנואל
ביקורת נוסח המקרא : פרקי מבוא

רוט, מאיר
אורתודוקסיה הומאנית : מחשבת ההלכה של פרופ’ אליעזר ברקוביץ

קוגמן, טל
המשכילים במדעים : חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה

עורכים גדעון בוהק, רון מרגולין, ישי רוזן-צבי
מיתוס, ריטואל ומיסטיקה : מחקרים לכבוד פרופ’ איתמר גרינולד

טל, אוּרי
ארץ-ישראל במקורות ערביים מימי הביניים (634‏-1517) : אסופת תרגומים

אידן, רנה
השרון וכל נתיבותיו

יוסף, עובדיה
קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה : לקט הלכות

אליאור, רחל
ישראל בעל-שם-טוב ובני דורו : מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים

עורכת: אסתר יוהס
ארון הבגדים היהודי : מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים

גמליאל, חיים
רפואת הרמב"ם במבחן המדע בן זמננו

רגב-ירקוני, הדס
כולם בשביל אחד : 40 מסלולים נבחרים בשביל ישראל

כהן, אברהם
מהדורה ופירוש מקיף לפרקים ’היה מביא’ ו’היה נוטל’ : תלמוד בבלי, מסכת סוטה, פרקים שני ושלישי

שלמה בן יצחק
פירוש רש"י למסכת ראש השנה : מהדורה ביקורתית

בן-אליהו, איל
‫ בין גבולות : תחומי ארץ-ישראל בתודעה היהודית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד

משה בן יהודה נגה
אהבה בתענוגים : חלק א מאמרים א-ז

שמואל בן הושענא, פיטן
יוצרות רבי שמואל השלישי : מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית...

אדמוני, ברוריה
‫ סטודנטים ישראלים ולשון התנ"ך : מכשולים סוציולינגוויסטיים ומורפולוגיים-לשוניים בקריאה בתנ"ך ובפענוח הטקסט

עורך ראשי - הרב... אברהם שטינברג
מיקרופדיה תלמודית-הלכתית

ממן, אהרן
‫ מרקם לשונות היהודים בצפון אפריקה

רומן, ידין
צפת : מדריך מטרופוליס לערים עתיקות בישראל

Ackerman-Lieberman, Phillip Isaac,
The business of identity : Jews, Muslims, and economic life in medieval Egypt

Gurtner, Daniel M.
Exodus : a commentary on the Greek text of Codex Vaticanus

 

יוני

קרו, יוסף
‫ הלכה ברורה : הלכות אמירה לנכרי בשבת : אוצר פסקי הלכות על פי סדר השלחן ערוך ; בתוספת: בירור הלכה : ובו בירורי הלכות ומשא ומתן... והערות... ; שער הציון : ובו ציוני מקורות בהלכה...

אטינגר, שמשון
‫ הלכה ומשפט

‫ נוקד, יוני
השפעת החוק והמימשל העות’ומאני על רכישת מקרקעין בארץ-ישראל על-ידי יהודים בשנים 1914-1882 : מציאות מול השתקפות בחקר התקופה

אלבוים, חיים צבי
מסורת צמחי המשנה : לחקר פרשנות הריאליה - היווצרותה ומסירתה

פרי, יורג
הבשורה על פי יוחנן מן היהודים ולמען העולם

אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
‫ הדרת קודש

יהודאי בן נחמן, גאון
‫ הלכות פסוקות מן הגניזה : יו"ל על פי כתבי יד מן הגניזה, עם ציוני מקבילות להלכות גדולות וכן ציוני מקורות, הערות ושינויי נוסחאות

קליבנסקי, בנציון
‫ כצור חלמיש : תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה

אוצרת: דליה מנור
‫ אור ורוד : ציורי המדבר של הצייר לודוויג בלום

עורכים: משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני.
‫ יהודי אלג’יריה ולוב

קלין-קינן, מירי
‫ ‫ ערי הפיתוח ונכסי המורשת התרבותית המוחשית

ארנברג, יהודית
‫ הנושא המקראי באמנות הישראלית בשנים 1989-1948

נאור, אלדד.
‫ ‫ "ירושלים תתן קולה" : השתקפות קולה של היהדות החרדית במלחמת העצמאות: "היומן" של מרכז אגודת ישראל

עמר, יצחק,
‫ דמותו של אחז מלך יהודה בספר מלכים (מל"ב טז) : עיון דיאכרוני-סינכרוני

נודלמן, דורון מאיר
‫ מהדורה ופירוש מקיף לפרק ’מצוות חליצה’ בבלי יבמות פרק י"ב

אלקים שלי
‫ אהבה, קבלה ומשיחיות בפואטיקה של רבי ישראל נג’ארה

פריש, עמוס
‫ הקריעה הגדולה : סיפור פילוג הממלכה בספר מלכים

edited by Yohanan Petrovsky-Shtern and Antony Polonsky
Jews and Ukrainians

Watts, James W. (James Washington),
Leviticus 1-10

Secunda, Shai
The Iranian Talmud : reading the Bavli in its Sasanian context

Faierstein, Morris M
From Safed to Kotsk : studies in Kabbalah and Hasidism

Glenny, W. Edward author
Amos : a commentary based on Amos in Codex Vaticanus

Glenny, W. Edward author
Hosea : a commentary based on Hosea in Codex Vaticanus

Schoors, A. (Antoon)
Ecclesiastes

Meshorer, Ya’akov
Coins of the Holy Land : the Abraham and Marian Sofaer collection at the American Numismatic Society and the Israel Museum

 

יולי

בנוביץ, משה
‫ לולב וערבה והחליל : סוכה פרק רביעי ופרק חמישי מן התלמוד הבבלי, עם פרשנות על דרך המחקר

‫ טיקוצ’ינסקי, מיכל
‫ יסודות השיטה הלמדנית בספר ’מנחת חינוך’

בלכר, עדי
‫ עימות בין-דורי בסיפור המקראי : תופעה סוציולוגית בהיבטים ספרותיים ותמאטיים

דינור, נעמה
‫ עיצוב הדמויות הכריזמטיות בספרות חז"ל ואבות הכנסייה והבניית הזהות הדתית והחברתית של החברה היהודית הרבנית והחברה הנוצרית האורתודוקסית

אשכנזי, בצלאל בן אברהם
‫ שיטה מקבצת - בבא קמא

אשכנזי, בצלאל בן אברהם
‫ שיטה מקובצת : מסכת נזיר

עורכת: גליה בר אור
‫ דוד פרלוב : רישומים, תצלומים, סרטים

גרב, יהונתן
‫ מקובל בלב הסערה : ר’ משה חיים לוצאטו

רדזינר, עמיחי
‫דיני קנסות : מחקר במשפט התלמוד

עורכים מיכאל אביעוז, אלי עסיס, יעל שמש
‫ זר רימונים : מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ’ רימון כשר

אוחיון, ברטי
‫ מרוקו - מדריך למטייל

דוד, נורית
‫ בונרקו חיפה או: המודרניזם החיפאי החדש : ציורים 2013-2014

אוצרת התערוכה: מורן שוב
‫ עדות מקומית 13 : עשור : 10 בדצמבר 2013 - 18 בינואר 2014

עורכת: חיה בר-יצחק
‫ פולקלור ואידיאולוגיה : קובץ מחקרים המוגש לפרופ’ עליזה שנהר

זקס, יונתן
‫ השותפות הגדולה : הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות

גל-אור, ערן
‫ ‫ 280 מסלולי פריחה צבעוניים

‫ ויטל, חיים בן יוסף
‫ ספר הפעולות : רפואות, סגולות, קבלה מעשית, כימיה : נודע גם בשם: ’ספר קבלה מעשית’, ספר הרפואות’, ’רפואות וסגולות’

בלובשטין נבו, עמוס
‫ מקומו של ד"ר עזריאל קרליבך בעיצוב צורתה ותוכנה של העיתונות העברית בישראל בשנות ה-40 וה-50 של המאה העשרים

אלקים אברהם
‫ המסע לקץ הימין : בשורת הגאולה השבתאית למשורר משה בן גדעון אבודינטי

ריזר, דניאל
‫המראה כמראה : טכניקת הדמיון במיסטיקה היהודית במאה העשרים

גרובמן, מרים
‫ אדריכלות בתי-כנסת בנויי אבן בעלי מבנה-תווך בשטחי הדוכסות הגדולה של ליטא מן המאה השבע-עשרה עד סוף המאה התשע-עשרה

לנדמן, שלומית
‫ מהדסה להדס, מאליעזר לאלעזר - מאפיינים לשוניים ותרבותיים בשמות פרטיים של המגזר היהודי במדינת ישראל

‫ שלום, שרון,
‫ יהדות של גורל : תיאולוגיה ופרקטיקה דתית בקהילת "ביתא ישראל"

גבעון, שמואל
‫ דימויים וסמלים חזותיים בחותמות העבריים מימי בית ראשון

יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד
‫ עוד יוסף חי : הלכות : ...פסקים והלכות, אסופים משלחן הטהור ארח חיים ויורה דעה וספרי האחרונים, פשטנים ומקֻבלים

יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד
‫ בן איש חי : הלכות : משֻלב עם קטעים מהספר... מקבציאל, מעצם כתב-יד... רבנו

‫ יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד
‫ חלק מספר מקבציאל : הלכות : דרושים ורמזים קצרים, עם הלכות ופסקים... משלחן הטהור ארח חיים ויורה דעה וספרי האחרונים, פשטנים ומקֻבלים, מחֻלקים לסדר שבתות שתי שנים

אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן
‫ ‫ ערוך לנר : על מסכת נדה

אוחנה, מיכל
‫ הגותו של ר’ שאול שמואל סירירו : פרק בתולדות ההגות היהודית במרוקו

ורדי, יגאל
‫ מטמורפוזה : ציורים לאורך הדרך 2012-1962

טרנר, יוסף
‫ היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה-20 : עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי

משה פרנס, מרוטנבורג
‫ ‫ הפרנס : השלם

שגיב, גדי
‫ השושלת : בית צ’רנוביל ומקומו בתולדות החסידות

בלובשטין נבו, עמוס
‫ מקומו של ד"ר עזריאל קרליבך בעיצוב צורתה ותוכנה של העיתונות העברית בישראל בשנות ה-40 וה-50 של המאה העשרים

לוי, דליה
‫ גלויות האחים אליהו : מראות ארץ-ישראל 1940-1920

פלד-כרמלי, חביבה
‫ עדים דוממים : סיפורם של חפצים מאוספי יד ושם

[עורכים]: הרב אברהם שטינברג, הרב שלמה רקובסקי, ר’ אשר גרוסברג.
‫ אוצר ירושלים והמקדש : הלכות ומנהגים, מקום וגבולות בענין העיר ירושלים, הר הבית, העזרות ובית המקדש

‫ יצחקי, חנן
‫ עיונים ב"פתחי תשובה"

מאת המקובל... שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון
‫ מדרש חמדת ימים : על התורה, בצירוף פירושיו על ההפטרות

עורך: אייל מירון
‫ מודיעין העיר

מילר, פרגוס
‫ הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית

‫ שפיגל, יעקב שמואל
‫ עמודים בתולדות הספר העברי : בשערי הדפוס

עורך: יורם א. שמיר
‫ לחש מנומס לא יגיע למוח - רק צעקה תגיע : מאוצר הכרזות של מכון ז’בוטינסקי

Garsiel, Moshe
From earth to heaven : a literary study of Elijah stories in the Book of Kings

Daniels, George
Watchmaking

Adams, Matthew J.
Megiddo V : the 2004-2008 seasons

Finkelstein, Baruch.
The path of Jewish law : the methods and considerations of Rabbi Moshe Feinstein’s legal rulings : a case study in Rabbinic adjudication

Michael D. Coogan, editor in chief.
The Oxford encyclopedia of the books of the Bible

Steven McKenzie, editor in chief.
The Oxford encyclopedia of Biblical interpretation

Cailliaud, Frederic
The lost manuscript of Frédéric Cailliaud : arts and crafts of the ancient Egyptians, Nubians, and Ethiopians

Braun, Eliot
Early Megiddo on the east slope (the "Megiddo stages") : a report on the early occupation of the east slope of Megiddo; results of the Oriental Institute’s excavations, 1925-1933

Perez, Nissan
Displaced visions : emigre photographers of the 20th century

Frolov, Serge
Judges

Jack M. Sasson
Judges 1-12 : a new translation with introduction and commentary

edited by Alejandro F. Botta
In the shadow of Bezalel : Aramaic, biblical, and ancient Near Eastern studies in honor of Bezalel Porten

Henderson, Julian
Ancient glass

Hachlili, Rachel
Ancient synagogues-archaeology and art : new discoveries and current research

edited by Rodney Ast, Helene Cuvigny, Todd M. Hickey, and Julia Lougovaya
Papyrological texts in honor of Roger S. Bagnall

 

editors: Assaf Cohen, Johanna Asseraf
Pax Israeliana : Israeli modernism index 1948-1977

The archaeology of Jerusalem : from the origins to the Ottomans

Regev, Johanna
Chronology of the Early Bronze Age in the southern Levant based on 14c. dated in relation to context, stratigraphy and cultural remains, modeled with Bayesian analysis

by Rabbi Nosson Scherman
The Prophets : the Later Prophets with a commentary anthologized from the rabbinic writings

 

אוגוסט

‫ ‫ רובין, רכב
‫ צורת הארץ : ארץ ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה העשרים

‫ ‫ בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ
‫סידור תפילת אליהו : לימות החול, שבת ויום טוב : נוסח אשכנז

‫ ‫ ‫ עמר, זהר
‫ הארגמן : פורפורה וארג’ואן במקורות ישראל ועוד בירורים בענייני התכלת

‫ערכו וכתבו מבואות: אריה נאור וארנון למפרום
‫ מנחם בגין : ראש הממשלה השישי : מבחר תעודות מפרקי חייו (1992-1913)

‫ ‫ אוצרת ראשית - אילנה זינגר בליין
‫ גיבורי תרבות יפן

‫ ‫ אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
‫ תשובות רבנו אלעזר מגרמיזה

‫ ‫ לוי בן אברהם בן חיים
‫ לוית חן : החלק השני מן המאמר השישי: סתרי אמונה ; החלק השני מן המאמר השביעי: שער ההגדה

Shaked, Shaul
Aramaic bowl spells : Jewish Babylonian Aramaic bowls

‫ Seger, Joe D
Gezer VII : the middle Bronze and later fortifications in fields II, IV, and VIII

Daniel M. Master, editor in chief
The Oxford encyclopedia of the Bible and archaeology

Conner, Matthew
The new university library : four case studies

Gera, Deborah Levine
Judith

 

ספטמבר

‫ ‫ רומן, ידין
‫ מצדה : תהומות אין חקר

‫ ‫ איסרלש, משה בן ישראל
‫ תורת החטאת : ספר כולל כל דיני איסור והיתר

‫ ‫ עורכים: יעקב ידגר, גדעון כ"ץ, שלום רצבי
‫ מעבר להלכה : מסורתיות, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל

‫ ‫ כל הספרים... נערכו ונסדרו... על ידי ר’ פנחס לייטנר
‫ שאלות ותשובות גאוני פדובה

‫ ‫ מינץ, יהודה בן אליעזר,
‫ שאלות ותשובות מהר"י מינץ ומהר"ם פדובה

‫ ‫ אלבז, רפאל משה
‫ שירת הרמ"א : הרב רפאל משה אלבאז מאדריכלי השירה העברית במרוקו

‫ ‫ ‫ שדר, הדס,
‫ באר שבע: אדריכלות ברוטליסטית וניאו-ברוטליסטית

‫ ‫ ‫ אלטרץ, חנה
‫ ‫ חנה אלטרץ

‫ ‫ בעריכת הרב יצחק סץ, הרב דוד יצחקי, הרב אהרן משה טביוביץ, הרב דוד סלומון.
‫ סדור קמחא דאבישונא : פירוש מה"ר יוחנן טרויש מתוך מחזור בני רומא, בולוניא שנת ש’, ועוד הוספות : מיוסד על פי סדור מהרש"ס מפרעמישלא ונוסחאות עתיקות

‫ ‫ שאול, מיכל
‫ פאר תחת אפר : החברה החרדית בישראל בצל השואה, 1961-1945

עורכת - שולמית אליצור
מתרדמת הגנזים לארון הספרים : מאה חמישים שנה למקיצי נרדמים

פרח, חנא, צלם, אוצר
חנא פרח כפר ברעם - חששות

שנאן, אביגדור
‫ אלפי שנאן : מבחר מאמרים ותגובות תלמידים

וספת ביאורים במקורות הדינים

 

מורגנשטרן, ישראל מאיר
‫ מטבח כהלכה : מדריך הלכתי לכלי המטבח ומכשיריו : פרטי הלכות... טבילת כלים, שבת ויו"ט, פסח, בשר בחלב, בתוספת ביאורים במקורות הדינים

נחמן בן שמחה, מברסלבbr /> כל סיפורי רבי נחמן מברסלב : המעשיות, הסיפורים הסודיים, החלומות והחזיונות : ליקוט הנוסחים מכתבי יד נדירים וממכלול הספרות הברסלבית, בתוספת פרקי מבוא והקשרי הסיפורים

עורכת: חנה עמית
נחלים ומים בגליל התחתון

‫ יובל, ירמיהו
האנוסים : זהות כפולה ועליית המודרניות

כתיבה: ע. פלד, ש. לבני, רותי פישמן [ושני אחרים]
האנציקלופדיה של המיתולוגיה : המיתולוגיה היוונית והרומית : בריאת העולם והאדם, אלי האולימפוס, האלים המשניים, גיבורים, סיפורי עלילה

משה בן מימון
הרמב"ם המבואר : ובו... ביאורי הרמב"ם : והוא ביאור משולב בדברי הרמב"ם בתוספת הערות ; הלכה למעשה

edited by Bernard Dov Cooperman and Zvi Zohar
Jews and Muslims in the Islamic world

Neuman, Eran
Shoah presence : architectural representations of the Holocaust

Aizenberg, Salo
Hatemail : anti-Semitism on picture postcards

 

edited and translated by Benyamim Tsedaka
The Israelite Samaritan version of the Torah : first English translation compared with the Masoretic version

Christian Frevel, Katharina Pyschny, Izak Cornelius
A "religious revolution" in Yehûd? : the material culture of the Persian period as a test case

Neuman, Eran
Shoah presence : architectural representations of the Holocaust

אוקטובר

גינצבורג, לוי בן יצחק
אגדות היהודים

שתיל, נמרוד
התפתחיות בלשון ימינו

עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
המשנה המבוארת מסכת שביעית

קוסובסקי, אורי
משטרת ישראל בשביל ישראל : מבני משטרה היסטוריים בארץ ישראל

חומש קורן - מהדורת ישראל : ... עם רש"י ואונקלוס

אלואיז ברייר, אל ליסיצקי, פרנק סטלה
בתי כנסת מעץ

אוצרת התערוכה: אירנה גורדון
ארוגים בתודעה : טקסטיל עכשווי בישראל

גלעד, אלעזר
בעיני המכחול

תמיר, טלי
דב אור נר : פעולות בפלנטה הקרובה, 2070-1970

אוצרת: ניצה בהרוזי ברעוז
יודאיקה מקומית : חפצי היודאיקה שנוצרו בארץ-ישראל 1967-1880

בעריכת ישראל ברטל, שמעון שמיר
בית סלומון : שלושה דורות של מחדשי היישוב

ברנר, ברוך
חשיבתו ההלכתית של הרלב"ג ויחסו לרמב"ם על פי שתי המהדורות של באורו לתורה

דגן, עמית
בין פלשת ליהודה במאה ה-8 לפנה"ס : התרבות החומרית בתל אצ-צאפי /גת כמקרה מבחן לשינויים תרבותיים ומדיניים

שפק-ליסק, רבקה,
מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בארץ ישראל : משלהי המאה ה-4 לפנה"ס עד המאה ה-16 לסה"נ : היהודים כמיעוט בזמן הכיבוש הנוצרי והמוסלמי

רקוץ’, מאיר,
ואלה שמות

ידעיה בן אברהם, הפניני
פרושים פילוסופיים של רבי ידעיה הפניני על מדרשי רבה, תנחומא, ספרי ופרקי דרבי אליעזר

אברבנאל, יצחק בן יהודה
משמיע ישועה

גוראריה, אליהו יוחנן,
חקרי מנהגים : מקורות, טעמים ועיונים במנהגי חב"ד...

chief editor, Tressy Arts
Oxford Arabic dictionary : Arabic-English, English-Arabic

Talmon, Shemaryahu
Literary motifs and patterns in the Hebrew Bible : collected studies

edited by James K. Aitken, Jeremy M. S. Clines and Christl M. Maier
Interested readers : essays on the Hebrew Bible in honor of David J. A. Clines

edited by M.-L. Nosch, H. Koefoed and E. Andersson Strand
Textile production and consumption in the ancient Near East : archaeology, epigraphy, iconography

edited by Haggai Ben-Shammai, Shaul Shaked, Sarah Stroumsa.
Exchange and transmission across cultural boundaries : philosophy, mysticism and science in the Mediterranean world ; proceedings of an international workshop held in memory of Professor Shlomo Pines at the Institute for Advanced Studies, The Hebrew University of Jerusalem, 28 February - 2 March 2005

edited by Matthias Henze, Gabriele Boccaccini, with the collaboration of Jason M. Zurawski
Fourth Ezra and Second Baruch : reconstruction after the fall

edited by Steven E. Fassberg, Moshe Bar-Asher and Ruth A. Clements.
Hebrew in the Second Temple period : the Hebrew of the Dead Sea scrolls and of other contemporary sources : proceedings of the Twelfth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature and the Fifth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, jointly sponsored by the Eliezer Ben-Yehuda Center for the Study of the History of the Hebrew Language, 29-31 December, 2008

 

נובמבר

תערוכה - אוצרת: אלן גינתון
דוד ריב - 300‎ 60‎ 48‏ : עבודות, 2014-1994

מורב, אליעזר
Ivdaea capta

‫ פלד, רפי
שירת הברבור

‫ ברסט, דגנית
המזימה של הטבע : עבודות 2013-1973

עורך ראשי: אודי רן
אדריכלי ישראל 2014

רי, לאו
הציור הוא געגוע

בעריכת אלי שילר וגבריאל ברקאי
ארץ חמדה : ירושלים וארץ ישראל : מאמרים ומחקרים

בעריכת אלי שילר וגבריאל ברקאי.
אוכלוסיות לא מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל

דהן, אלון,
גואל אחרון : משנתו המשיחית של רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש

פרנק, גד
לעוף עם הפסלים

‫ פרבר, אלדר
תל אביב-ברלין

חלפי, שולי
‫ שפת ים

‫ טופול, חיים
דיוקנאות

תומרקין, יגאל
יגאל תומרקין - 31 פסלים מוקדמים : 1959-1957

זימרן, יסכה
ישראל - שבילי צילום : היכרות אינטימית עם נופים ואנשים באחת הארצות המסקרנות בעולם

מרגוליס, פסי
פסי מרגוליס: ביקור מולדת/זמן אחר

‫ צפתי, רות
ירושלים - אלבום יצירה

בעריכת ישראל קמחי
ישן מול חדש בירושלים : סוגיות במדיניות שימור בירושלים

עורך: אבינועם רוזנק
היהדות הרפורמית : הגות, תרבות וחברה

בלפר, יצחק
בית לבן - בעיר אפורה

‫ חן, עתי
עתי חן: בין לבין /

אוצרת: טניה סירקוביץ’
הוצאו מהקשרם : אמנות איברי הגוף

ללוש, עפר
עופר ללוש - תשעה

האוצרת ועורכת הקטלוג: עדינה קמיאן-קשדן
צבע פראי : מאטיס, קנדינסקי ומהפכנים אחרים מאוסף מרצבכר

האוצרת: תמר מנור-פרידמן
יומן אבק : אמנות ישראלית עכשווית

בלס, גילה
אופקים חדשים : הולדת ההפשטה באמנות הישראלית

גכטמן, גדעון
גדעון גכטמן : 1942-2008

‫ אלקלעי, רחל
רחל אלקלעי - בין השמשות

הלוי, חיים דוד
מקור חיים : השלם

הרשמן, דבי
פנים אל פנים : המסכות העתיקות בעולם

‫ זילברברג, דינה
נפלאות הציור : כשצבע, מוזיקה וטבע נפגשים

‫ פיוטרקובסקי, מלכה
מהלכת בדרכה : אתגרי החיים במבט הלכתי-ערכי

צזנה, שלמה
חקוק באבן

 

 

Craig R. Koester
Revelation : a new translation with introduction and commentary

Brueggemann, Walter
Psalms

edited by Michael Sebbane, Osnat Misch-Brandl and Daniel M. Master
Masters of fire : copper age art from Israel

Vagi, Zoltan.
The Holocaust in Hungary : evolution of a genocide

Miller, Jared L
Royal Hittite instructions and related administrative texts

Shish, Khen
Khen Shish : I didn’t have the heart to wake you

Mucznik, Lucia Liba
Judaica nas colecoes da Biblioteca Nacional de Portugal : seculos XIII a XVIII

 

דצמבר

עורך: אייל ג’יניאו.
יוון

מאירי, רמי
ציורי קיר

‫ הדני, יעקב
‫ הראשון לציון : הרב בן ציון מאיר חי עזיאל : אחרון לחכמים באשי וראשון הראשונים לציון במדינת ישראל : אלבום ביוגרפי מוער על דרכו ופועלו של הרב

‫ ‫ שיר השירים : מפורש ומבואר

פארן, גאלה
"ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם" : התפתחות הרפואה השיקומית בישראל כבבואה לתמורות בחברה הישראלית (1948-1974)

עורכות ואוצרות: קציעה עלון ושולה קשת .
שוברות קירות : אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל

קלזמר, גבריאל,.
Efes/1‏ / גבריאל קלזמר

עורכת: טובה כהן.
אשה ויהדותה : שיח פמיניסטי דתי עכשווי - מבחר הרצאות מהכנסים הבינלאומיים השישי והשביעי ’אשה ויהדותה’ שהתקיימו בשנים תשס"ט ותשע"א

גולד, עזגד, .
על הנסים ועל הטבע : עיון פילוסופי בספרות ההלכה

ים, אנה .
חלב ציפור

קאופמן, מיכאל פ,.
גלויות מיפו

הספריה הלאמית (ישראל).
כלי אל כלי : כתבים וכותבים בתנועה בין תרבויות

שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמן (עורכים). .
הספרייה של תנועת ההשכלה : יצירתה של רפובליקת הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית

לוריא, דורון.
דלפט כחול-לבן

תערוכה - אוצרות: איה לוריא, אורית בולגרו, ענת אשר .
פרויקט - חשיפה כפולה : מאוסף שפילמן לצילום

‫ מוצ’בסקי-שנפר, אסתר .
רגעים בצנעא : תצלומי יחיא חייבי, 1944-1930

אוצר התערוכה: פריד אבו שקרה .
יומנו של חמור

כפרי, איוה .
איוה כפרי - Multiplane(s)

‫ מוניס, ויק .
ויק מוניס: תמונות מכל דבר

קוסמן, אדמיאל.
מסכת שלום : הסכסוך הישראלי-ערבי לאור מקורות מדרשים ורבניים

דונר, בתיה.
נתן רפופורט : אמן יהודי

Eeden, Marcel van
Marcel Van Eeden: Dizengoff’s commission : The lobby. The room

Dar, Shim’on
Rural settlements on Mount Carmel in antiquity