ספרים חדשים 2015ספרים חדשים   

2015

 

 

 

ינואר

‫ יום-טוב, יורם
הצופית הארץ-ישראלית

זלטנריך, יאיר
האנשים מכאן : מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב : 1882-1939

איבשיץ, יהונתן
ואבוא היום אל העין : קונטרס בקבלה

נצן, בלהה
הגות ומעשה במגילות קומראן : תאולוגיה, חכמה, חוק ופרשנות המקרא - אסופת מאמרים

‫ ‫ הר-שפי, אבישר
’מלכין קדמאין’ : הבריאה וההתגלות בספרות האידרות של הזוהר

‫ ‫ עמית, דרור
שביל עמק המעיינות : המדריך

אוצר ומעצב התערוכה: אליק מישורי
מעבר לדומות : דיוקנאות באוסף נועה ועוזי אגסי

ערך: יוסי גולדשטיין
בין דת, לאום וארץ : המאבק על הזהות היהודית בעת החדשה

פרידמן, שמא יהודה
מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית : מנח, מנח רביע

‫ ‫ מצגר, גוסטב
עדות ופעולה

זוסמן, משה
רוח צד

‫ ‫ רפפורט-אלברט
חסידים ושבתאים, אנשים ונשים

סגל, רותי
האמת שמאחורי הנוף

ביל, ג’ון
ציור

ציגלר, הגר
חנה

‫ ‫ כהן-לוי, מיה
עקבות וצללים

‫ ‫ רימן, לאה,
"בית יעקב לכו ונלכה... " : ההכשרה להוראה של הסמינרים ה’חרדים’ למורות במדינת ישראל - שורשים ותמורות

יורי כץ, צבי לחמן, אסף רומאנו
דיוקנאות

‫ ‫ בר-און לינדה
חיות בחיינו

סימון, יוחנן
יוחנן סימון : ציורים מאוסף הוברט ברבי

קרו, יוסף בן אפרים
כף החיים

 

Senseney, John R. (John Robert)
The art of building in the classical world : vision, craftsmanship, and linear perspective in Greek and Roman architecture

Helfman, Michal
Change

Blackman, D. J. (David J.)
Shipsheds of the ancient Mediterranean

Millar, Fergus
Religion, language and community in the Roman Near East : Constantine to Muhammad

Moore, Brian
Political leadership and power in Persian period Yehud

edited by Michael Fishbane and Joanna Weinberg
Midrash unbound : transformations and innovations

 

פברואר

ישראלי, שאול
הרבנות והמדינה : אסופת מאמרים, נאומים, שיחות ורשימות על רבנות ארצישראלית, הציונות הדתית, מדינת ישראל, ארץ ישראל

ריבלין, יוסף יהושע בן שמואל שלום
משנת הנחלות : דיני ירושה וצוואות

יהודה ליואי בן בצלאל
חדושי אגדות מהר"ל מפרג

שמעון, צבי
האדם הבוחר : הסיפור המקראי כדרמה של בחירה

יהודה ליואי בן בצלאל
גור אריה

מאת יונה צבר
ספר דניאל בתרגום לארמית חדשה בניב יהודי עמדיה

 

Liere, Franciscus A. van (Franciscus Anastasius),
An introduction to the medieval Bible

מרץ

מורגנשטרן, אריה
דוחקי הקץ : משיחיות לאחר המשבר השבתאי : מחקרים ומקורות

ערך והקדים מבואות: אברהם מילגרם
עלה אתי בגורלי : יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה : אסופת מקורות

ברנאי, יעקב
המראה של אירופה : פרקים בתולדות הקהילה היהודית באזמיר במאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה

‫ הורביץ, בעז
ניחוח אדמה תחוחה : ראשון לציון 1922-1882

פרג’ון, יאשיהו
"למה תתענו ה’?" : מעורבותו של אלוקים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי

טויטו, אלעזר
זכר לעולם בריתו : פרקי מחקר, פרשנות וחינוך : אסופת מאמרים

ההדיר, ערך והוסיף מבוא והערות: זבולון בוארון
צרור החיים לרבי אברהם סבע : פירוש לפרקי אבות (פרקים ד-ו)

הקטלוג - עריכה: נירית שלו-כליפא, אילת ליבר
ירושלים - גיליון רפואי : דברי ימי העיר בראי הרפואה והאמונה : תערוכה במוזיאון מגדל דוד לתולדות ירושלים, אפריל 2014-אפריל 2015

‫ ורגון, שמואל
בארצות המקרא : מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית

אלאור, תמר
סנדלים : אנתרופולגיה של סגנון ישראלי

שפירא, צבי אלימלך, מדינוב
בני יששכר : לכל חדשי השנה ולמועדים... : דרושים...

לואיס, רפאל י
ארכיאולוגיה של שדות קרב : שלב ההכרעה בקרב קרני חיטין כמקרה מבחן

קנדי-הראל, שלומית
יום הכיפורים במגילות קומראן ובספרות הקרובה : היבטים הלכתיים פרשניים היסטוריים ורעיוניים

גרונדיג, לאה
מדרזדן לתל אביב : לאה גרונדיג 1948-1933

עורך: אלחנן ריינר
מהר"ל: אקדמות : פרקי חיים, משנה, השפעה

מאת יוסף תבורי, ארנון עצמון
מדרש אסתר רבה : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד, עם מבוא, מסורת המדרש, שינויי נוסחאות ופירוש

‫ אופנהים, נפתלי
אנשי הכנרת : נפתלי אופנהיים - רטרוספקטיבה : צילומים 1953-1937

‫ גרפינקל, יוסף
בית המקדש וארמון שלמה ; מבט חדש לאור הארכיאולוגיה

‫ ‫ חליוה, פנחס
השלום כערך-על במשפט העברי ובמדרשי חז"ל

‫ יהודה בן שמואל, החסיד
ספר חסידים : כתבי יד

‫ עורך: שלמה שאלתיאל
הניפו דגל! : דגלי השומר הצעיר - מאה שנים ראשונות

Esther Eshel / Yigal Levin (ed.).
"See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8) : epigraphy and daily life from the Bible to the Talmud : dedicated to the memory of Professor Hanan Eshel

 

אפריל

‫ לניר, מיכל
הרב קוק והציונות : גלגולה של תקווה

‫ מאת גדעון בוהק
ספר כשפים יהודי מהמאה הט"ו : כתב יד ניו יורק, הספריה הציבורית 190 (לשעבר ששון 56), מבוא, מהדורה מבוארת וצילום כתב היד

‫ חורב, שי,
"יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים" : מלווי ספינות המעפילים, אנשי הפלי"ם, ה’חבורה’ וה’גדעונים’ - ההעפלה החלוצית, הרביזיוניסטית והאזרחית : לקסיקון

‫ בעריכת יורם ארדר, חגי בן שמאי, אהרן דותן ומרדכי עקיבא פרידמן.
עיונים בתרבות הערבית-היהודית : דברי הוועידה הארבע עשרה של החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים

‫ ארנון, איתן,
איתן ארנון: פסיפס של זכרונות

‫ פרידמן, טום
טום פרידמן: למעלה באוויר : מגזין III מוזיאון וקרן לאמנות עכשווית מתארח במוזיאון תל אביב לאמנות

‫ אוצרת ראשית: ד"ר אילנה זינגר בליין
קרוב ורחוק - פרספקטיבה יפנית

‫ תערוכה וקטלוג: אוצרת ראשית - אילנה זינגר בליין
מבלי להותיר עקבות

‫ אוצרת: אפרת לבני
מחמוד קייס - ערבסק #3


מבלי אמנות ישראלית ובינלאומית כרך 27

‫ מחקר וכתיבה: חיים גרוסמן
"הנרות הללו ..." : אמנות בשירות החנוכה

‫ ודוב, אולגה,
הצומח בנחל קישון : מדריך כיס למינים האופייניים

‫ יעקבי, ליאור
פירוש פרק ’כיצד מברכין’ במסכת ברכות לתלמיד רשב"א מארכיון בגירונה

Muchnik, Malka
The gender challenge of Hebrew

Hurvitz, Avi
A concise lexicon of late biblical Hebrew : linguistic innovations in the writings of the Second Temple period

 

מאי

‫ יהושע מילר
תהלים קורן

‫ גל-אור, ערן
קום והתאהב בארץ התנ"ך : מסלולים בעקבות סיפורי המקרא

‫ יהודה ליואי בן בצלאל
גבורות ה’ : השלם : הגבורות אשר פעל קורא הדורות, בצאת ישראל לחירות ; [עם]: לשון לימודים, דברי נגידים

‫ יוצא לאור עם הוספות רבות על פי כתבי יד, על ידי הרב יוסף הלוי קהת
דרך החיים : על מסכת אבות

‫ עורך אחראי: הרב יוסף הלוי קהת.
נתיבות עולם : המה נתיבות יושר ודרכי המדות המשובחות אשר נמצאו בדברי חז"ל בהם ילך האדם...

‫ עורך אחראי: הרב יוסף הלוי קהת
תפארת ישראל : נפלאות תמים דעים מתורתנו הקדושה...

‫ עורך אחראי: הרב יוסף הלוי קהת.
אור חדש : ביאור על מגילת אסתר...

‫ אוצר: עודד בלילטי .
רואים שקוף : צילומי לוחות הזכוכית העתיקים של קק"ל שבים לחיים

‫ שמיר, אלי.
יצירות מוקדמות

‫ אולמן, יהודית.
יהודית אולמן - ציורים

‫ פלאי, משה, .
כתבי-העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט : החלוץ: מלחמת הדת והתושיה - תרי"ב-תרמ"ט (1852-1889), בכורים: חכמת ישראל - תרכ"ד-תרכ"ה (1864-1865) : מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה

‫ בר-אור, גליה .
אריה אלואיל - אות, דמות, נוף

‫ רוזנטל, ראובן.
השתקפות ההיררכיה הצבאית בשפת הצבא הישראלית

‫ טורם, אורית שפרה .
‫ לשון מודעות בישוב הישן בירושלים

‫ בלאו, יהושע .
‫ בלשנות עברית

‫ אוצרת: מאירה פרי-להמן
‫צבעים במים / תערוכה

‫ ‫ אברמוביץ’, ראובן.
‫ יפו - נמל הבית

‫ מורנו, אביעד .
‫ אירופה ממרוקו : הפרוטוקולים של הנהגת קהילת יהודי טנג’יר (החונטה) 1864-1860

‫ ‫ ברק, יאיר .
‫ מתרחק ממשהו, נועץ בו את עיניו

‫ מאת אברהם שושנה. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה ביקורתית מבוארת עם מפתחות. .
‫ ברייתא דרבי ישמעאל : נוסח כתב יד רומי : בצירוף מסורת וציונים, שינויי נוסחאות והערות גירסא ולשון... עפ"י כתבי יד

‫ ‫ ענבל, יהושע .
‫ תורה שבעל פה : שמונה פרקים : על סמכותה ודרכיה של התושבע"פ

‫ ‫ אוקון, סשה .
‫ סשה אוקון - observationes‏

‫ צ’רניאק, אלה,.
‫ זכרונות משכונת הבוכרים : היבטים בוכריים ביצירתו של משה קסטל

‫ ‫ שחור נעמי .
‫ הרבנות ביהודה, שומרון וחבל עזה תשכ"ט-תשס"ה : המשכיות ותמורה בתולדות הרבנות המודרנית במדינת ישראל

‫ האוצרת: דורית שפיר .
‫ חומר מכושף באמנות אפריקה

‫ דן, ג’ימס .
‫ ישוע, פאולוס והבשורות

‫ טורם, אורית שפרה .
‫ לשון מודעות בישוב הישן בירושלים

‫ ‫ جبارين, نضال, مؤلف, .
‫ يتفكك= מתפרק : الانطباعية في اعمال نضال جبارين : بين البناء والتفكيك= האימפרסיוניזם ביצירותיו של נצ’אל ג’בארין: בין סטרוקטורליזם לדקונסטרוקציה

‫أبو شقرة, كريم,, مؤلف, .
‫ وحدة الانسان, الطبيعة والحيوان : אחדות האדם, הטבע והחיה

Talgam, Rina
Mosaics of faith : floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians, and Muslims in the Holy Land

Penkower, Jordan S
Masorah and text criticism in the early modern Mediterranean : Moses ibn Zabara and Menahem de Lonzano

Paluch, Agata
Megalleh ’Amuqot : the Enoch-Metatron tradition in the Kabbalah of Nathan Neta Shapira of Krakow (1585-1633)

photographs: Avraham Soskin
Tel-Aviv Once Upon a Time

Roman, Yadin
Memoirs of a passionate land

Babel : works from the Igal Ahouvi art collection

El Jumash : la Tora, haftarot y meguilot con comentarios extraidos de la literatura rabinica, adaptado de la edicion Stone de Jumash

Ussishkin, David
Biblical Lachish : a tale of construction, destruction, excavation and restoration

edited by Glenn Dynner, Antony Polonsky and Marcin Wodzinski
Jews in the Kingdom of Poland, 1815-1918

Mordechai Zer-Kavod, Yehudah Kil ; translators, Albert Milton Kanter, Yocheved Engelberg Cohen
Mosaics of faith : floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians, and Muslims in the Holy Land

Farkash Gallery Collection
Jaffa - Not Just An Orange

editor: Esa Epstein
Angelika Sher : series, 2005-2012

edited by Markus Witte and Sven Behnke
The metaphorical use of language in Deuterocanonical and cognate literature

 

יוני

‫ נוה, אמיר .
‫ אמיר נוה - שומקום

‫ ‫ גיטלין, מיכאל .
‫ ‫ 16 עבודות

‫ ‫ קלין, אנג’לה .
‫ אנג’לה קליין - Something old, something new, something borrowed, something blue

‫ לוי בן גרשון .
‫ פירושי הכתובים : לרבינו לוי בן גרשום (רלב"ג) : איוב

‫ ‫ ברזיס, דוד .
‫ בין קנאות לחסד : מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל

‫ ‫ פסיקתא רבתי. תשע"ה. .
‫ פסיקתא רבתי : מנוקד ומפוסק עם שינויי נוסחאות והוספות רבות וחשובות מכתבי יד

‫ אבישי מרחבי.
‫ מחברת התיג’אן המבארת

‫ ‫ בן-אריה, יהושע.
‫ הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים : בסוף תקופת המנדט עד לפני מלחמת העצמאות (1939-1947) ונפילתו : אוכלוסיה, בתים, אנשים

‫ בן-שמאי, חגי
‫ מפעלו של מנהיג : עיונים במשנתו ההגותית והפרשנית של רס"ג

‫ ‫ אוצרות התערוכה ועורכות הקטלוג: רותי אופק ואירנה גורדון
‫ זמן הדפס : עבודות מסדנת ההדפס ירושלים וממרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי

‫ ‫ מערבי, דוד
‫ ‫ שירה הנוער : דוד מערבי - חברו הנשכח של נחום גוטמן מ’בצלאל’

‫ ‫ קולמן, יונה
‫ מצפורים, נופים, אנשים

‫ ‫ עיצוב וביצוע הקטלוג: סטודיו אילן הגרי, פנינה וולינסקי
‫ מסכות

‫ ‫ נאור, מרדכי,
‫ כוכבים ופסים בארץ ישראל, 1948-1840 : עשרים פרקים בקורות המעורבות האמריקאית המוקדמת בארץ הקודש

‫ ‫ אורבך, עליזה
‫ שיר על הארץ

‫ ‫ פרסידו, מור
‫ אימהות בצל השואה בראי האמנות הנשית

‫ ‫ בראון, בנימין
‫ תנועת המוסר הליטאית : אישים ורעיונות

‫ ‫ מנהלת הפרוייקט ועורכת המדריך: גילה שמריהו
‫ מדריך המוזאונים, מרכזי המבקרים ואתרי המורשת של ישראל : 2015-2014‏

‫ ‫ ‫ לוי, איריס
‫ התוכנית העיטורית של כנסיית ’גיאורגיוס הקדוש’ ברמלה במאה ה-19

‫ ‫ יוסף, עובדיה
‫ שאלות ותשובות יביע אומר : ... כולל שאלות ותשובות, חקרי הלכות ובירורי דינים להלכה ולמעשה על חלקי השלחן ערוך...

‫ ‫ שור, נתן,
‫ תולדות תל אביב

‫ ‫ ליפשיץ, עודד
‫ מה לוחשות האבנים? : רמת רחל - 3000 שנה של היסטוריה נשכחת

‫ ‫ אוצרת התערוכה: ורדי כהנא
‫ עדות מקומית 14

‫ ‫ פין, אליזבט אן מקקול
‫ זיכרונות מירושלים ומארץ ישראל : זיכרונות אליזבט אן פין (אשת הקונסול הבריטי ג’יימס פין)

‫ ‫ יעקבוב-זמיר, מלכה
‫ "שדות פלפל לנצח..."

‫ ‫ גרשוני, ארם
‫ ארם גרשוני : עבודות 2014-2010

‫ ‫ עורך: יואל אמיר
‫ שרונה - המדריך

‫ ‫ עורך: אריק ה’ כהן
‫ יהדות צרפת : בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו ;

‫ ‫ אוצרת: ליאן סייד
‫ על הסכנה שבסיפורים בלתי מסופרים ;

‫ ‫ ‫ ויס, צחי
‫ אותיות שנבראו בהן שמים וארץ : המקורות והמשמעויות של העיסוק באותיות האלפבית כיחידות עצמאיות בספרות היהודית בעת העתיקה המאוחרת ;

‫ ‫ משה בן מימון
‫ משנה תורה;

‫ ‫ שבטיאל, ינון,
‫ מקלטי מצוקים ומערכות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה;

‫ ‫ לאוב, עודד אריה
‫ פריפריה יהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד;

‫ ‫ עפרת, גדעון
‫ ברלין - ירושלים : אמנות העלייה מגרמניה : מאמרים ורשימות;

‫ ‫ ‫ הל-אור, יום-טוב ל
‫מדריך ירושלים : ספר הכתבות של בתי המסחר, התעשיה, המלאכה, המוסדות הצבוריים והמקצועות השונים בירושלים : בצרוף: מורה-דרך של ירושלים : שכונותיה, רחובותיה, תחבורתה ומקומותיה ההיסטוריים;

‫ ‫ בורשטין, איתן
‫ לקסיקון לעולם הקלאסי : אלים, אישים, מושגים ואתרים;

‫ ‫ כץ, שמואל
‫ שמואל כץ מצייר אמנות
;

‫ ‫ ליפשיץ, אורי
‫ עריכה ומשמעות בפרק השמיני במסכת בבא קמא (פרק ’החובל’) בתלמוד הבבלי;

‫ ‫ ‫ אוצרות: זהר אפרון ואנה גיאורגייב
‫אידיאלים חדשים : דמות "האישה החדשה" בצילום

‫ ‫ ‫ עורכים: יוסי שפנייר, אייל מירון וראובן גפני
‫מקור חיים : סיפורה של שכונה בדרומה של ירושלים : היסטוריה, אתרים, אישים ומסלול סיור

‫ ‫ ‫ בעריכת דליה עופר
‫ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה

Hurvits, Gilah
The story of Masada : the Yigael Yadin Masada Museum gift of the Shuki Levy Foundation : catalogue

Shakine, Eran
Eran Shakine : graffitigirl.

 

יולי

‫ ‫ ‫ עורכים: הרב משה יצחק סגל, הרב יוסף שלמה סטפנסקי,
‫שאלות ותשובות מהר"ם מרוּטנבורג לרבנו... מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג

‫ ‫ ‫ ‫ רונה, אריה
‫המוצא אל הים : היהודים וה-Mare Nostrum‏

‫ ‫ ‫ פוניו, דב
‫מדריך למטייל בדרום מדבר יהודה

‫ ‫ ‫ ‫ מרום, חגי
‫ספר הסקיצות הגדול

‫ ‫ ‫ עורכים: ישראל רוזנסון ושלמה גליקסברג.
‫רבי אשתורי הפרחי - חלוץ חוקרי ארץ ישראל : היסטוריה, הגות, ריאליה : קובץ מחקרים בעקבות כנס מחקרי שנערך במכללת אפרתה במלאת 700 שנה לעליית רבי אשתורי הפרחי לירושלים

‫ ‫ ‫ עילם-גינדין, תמר
‫מגילת אסתר - מאחורי המסכה

‫ ‫ ‫ ‫ פרומקין, עמוס
‫אטלס מערות : מדבר יהודה וספר המדבר

‫ ‫ ‫ שפיגל, רון
פנחס אברמוביץ : ביטוי העצמי

‫ ‫ ‫ יצחקי, עמינדב
‫הרב מאיר בר-אילן : מנהיגה של הציונות הדתית בארץ ישראל, 1949-1926

‫ ‫ ‫ ‫ דובוויק, יוסף מרדכי
‫רבנו חננאל וגאוני בבל : דרכי הפרשנות ופסיקת ההלכה של רבנו חננאל

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שניר, עינית
‫השימוש, השימור והשחזור של הבקתות באוהלו II לפי הפיזור התלת-ממדי של הממצא הבוטני

‫ ‫ ‫ ‫ גרטנר, יעקב
‫עיוני תפילה: מנהגים ותולדות

‫ ‫ ‫ ‫ רומן, ידין
‫שבתי צבי : דרכה של תנועה משיחית

‫ ‫ ‫ ‫ אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמן
‫אישה - פנים רבות לה

‫ ‫ ‫ ‫ פרומקין, עמוס
‫אטלס מערות : מדבר יהודה וספר המדבר

Sokoloff, Michael
A dictionary of Christian Palestinian Aramaic

editors, Danielle Delmaire, Lucian-Zeev Herscovici, Felicia Waldman
Romania, Israel, France : Jewish trails : volume in honor of Professor Carol Iancu

Brent A. Strawn, editor in chief
The Oxford encyclopedia of the Bible and law

edited by Louis H. Feldman, James L. Kugel, and Lawrence H. Schiffman
Outside the Bible : ancient Jewish writings related to Scripture

 

 

אוגוסט

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שמואל בן יוסף
‫דיוואן שמואל הנגיד : קודקס מן הגניזה

‫ ‫ ‫ ‫ פישר, אסתר,
‫"זה יצרו מבחוץ וזו יצרה מבפנים" : היבטים מגדריים של התשוקה המינית בספרות חז"ל

‫ ‫ ‫ ‫ נדיבי-הורביץ, תחיה
‫אמונה דתית וייחוד חברתי : קליטת ניצולי השואה הציונים דתיים בהתיישבות העובדת בארץ בין השנים 1953-1943

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ברוכי, יוסי,
‫נבואות ישעיהו ומיכה מזמן מסע סנחריב ליהודה (701 לפסה"נ) לאור תופעת ההחזרה השגויה

‫ ‫ ‫ ‫ אביטל, ענת,
‫הגידולים והכלים החקלאיים בפסיפסים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית מארץ ישראל

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שורץ, שרה
‫סיפור יצחק : ניתוח ספרותי של בראשית כה 19 - כח 9

‫ ‫ ‫ ‫בעריכת מאירה פרי-להמן
‫רישומים והדפסים מאוסף מוזיאון ישראל

‫ ‫ ‫ ‫ נאמן, מיכל
‫חתול שמן, לשון אדמה, מחשבה ירקה, חלב לבן

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ סנד, עדי
‫פופ כנעני : עדי סנד, עבודות מ-1999 עד 2015

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גרשט, אורי
‫אורי גרשט: רסיסים

‫ ‫ ‫ ‫עורכים: יהושע בן-אריה, אביבה חלמיש, אורה לימור, ריכב רובין, רייך רוני
‫חקר ירושלים לתקופותיה : חומר ודעת

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ נתן-יולזרי, שירלי,
‫עלילת אקהת : שירת עלילה קדומה מאוגרית

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קובו, אליעזר בן דוד
‫משפחת קובו, רבניה וגביריה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אוצרת העירייה והתערוכה, קונספט ועריכת קטלוג: אורנה פיכמן
צלחות אספנים מאויירות בסיפורי התנ"ך : מאוסף בנו (בן ציון) זאב

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ לוי, דינה
‫מרווח נשימה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אוצרת: טלי תמיר
‫התערוכה החקלאית : חקלאות מקומית באמנות עכשווית

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ וקשטין, דוד י
‫דוד וקשטיין ציור, 2014-1975

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ פטריך, יוסף
‫הליכה לקיסריה : מבט היסטורי וארכאולוגי

‫ ‫ ‫ ‫ ליס, צלה
‫צילה ליס: VIA

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עורך ראשי: אודי רן
‫אדריכלי ישראל 2015

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גירש, פסי
‫ ‫ פסי גירש : עבודות 2014-1987

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אוצרי התערוכה: גיא בר-עוז, ליאור וויסבורד, רועי שפיר
‫חכמת העצמות העתיקות : המחקר הארכאו-זואולוגי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ז’נו, ז’ק
‫ז’אק ז’אנו - המקום שאליו הוא מחובר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ יתום, ורדה
‫ורדה יתום - פיסול : הכי רחוק מתל אביב

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ראוכורגר, ין
‫יאן ראוכוורגר : Parthenon in my life

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ פינגרש, עודד
‫ללקק אש : עודד פיינגרש, תערוכה רטרוספקטיבית 2014-1964 : רישומים, תחריטים, ציורי שמן 5

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עברון, ניר
‫שלוש מכפלות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גולד, יונתן
‫ ‫ בין אתוס למיתוס

‫ ‫ ‫ ‫ גויה, פרנסיסקו דה
‫פרנסיסקו גויה : יצירות מופת על נייר : מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אלכסנדרוביץ, זאב
‫בין חיפה ליריחו : הערים ההיסטוריות בתצלומיו של זאב אלכסנדרוביץ [1935-1932]

‫ ‫ ‫ ‫ סלה, אנרי
‫אנרי סאלה - בלי שמות, בלי כותרת

‫ ‫ ‫ ‫ ‫מירוסלב בלקה, ג’ני ברוקמן, נועה גיניגר, רועי חפץ, ריאן טרקטין, מיכל נאמן, תומר ספיר
‫ימים אפלים

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ פקר, אהוד
‫הגדרות ומצבים בין הפשוט לנשגב : עבודות משנות ה-70

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ זאב
‫ ‫ התנ"ך של זאב 15

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קרון, דני,
‫אנדרטת הנגב

‫ ‫ ‫ ‫ רבין, אלינער
‫יפו : לטייל, לקנות, להתפלל, לאכול ולחיות

‫ ‫ ‫ ‫ ירחמיאל ברודי
משנה ותוספתא כתובות : נוסח, פרשנות ועריכה

‫ ‫ ‫ ‫ מאת הרב יאיר אבידן
‫משלי

‫ ‫ ‫ ‫ הרמן, מוריה
‫היחס לבני הנוער בחסידות בתקופה שבין מלחמות העולם : החידושים ההגותיים והמעשיים בחסידות פולין ביחס לבני הנוער כתגובה לעזיבת הדת 1939-1914

‫ ‫ ‫ ‫ שילר, אלי
‫ראשית הזמן החדש בתולדות ארץ ישראל : תקופת השלטון המצרי : (1840-1831)

‫ ‫ ‫ ‫ רגב, שאול
‫הרמ"א משאלוניקי : תולדותיו והגותו של רבי משה אלמושנינו

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ דורון, יעל
‫"מאחורי השער" : יצירתו של האמן נחום גוטמן לאור פועלו הספרותי של ח"נ ביאליק

Filip Vukosavovic
By the rivers of Babylon = על נהרות בבל : the story of the Babylonian exile

Elkin, Judith Laikin
The Jews of Latin America

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ Osband, Mechael
Ceramic ecology of the Golan in the Roman and early Byzantine periods

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ Gur-Arieh, Shira
‫An experimental, ethnoarchaeological and archaeological study of cooking installations : case studies from Iron Age Israel

Cook, Edward M
Dictionary of Qumran Aramaic

Slifkin, Nosson
The Torah encyclopedia of the animal kingdom

 

ספטמבר

‫ ‫ ‫ ‫ אשל, חנן
‫מרד בר כוכבא : העדות הארכיאולוגית

‫ ‫ ‫ ‫ ההדיר ופירש מאיר בר אילן
‫דברי גד החוזה : מתוך כתב-יד קיימברידג’ O0.1.20 שהועתק בקוצ’ין במאה ה-18

‫ ‫ ‫ ‫ מלמד, אליעזר
‫פניני הלכה - שביעית ויובל : הלכות... מבוארות... למנהגי ספרדים ואשכנזים, בתוספת הקדמות בענייני אמונה ומחשבה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ פז, אבירם,
‫יציאת מצרים - בימים ההם, בזמן הזה : מבחר הגדות פסח נדירות משנות ה-40, מאוסף המחבר

‫ ‫ ‫ ‫ עבאסי, מצטפא
‫צפת בתקופת המנדט 1948-1918 : ערבים ויהודים בעיר מעורבת

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גולן, אריה בן יצחק
‫מילון ניבים עברי-אנגלי

‫ ‫ ‫ ‫ גל-אור, ערן
‫אל ארץ אהבתי : 115 המסלולים היפים בישראל

‫ ‫ ‫ ‫ עורך: מרדכי אביעם
‫"ממגדל נוצרים עד עיר מבצר" : מבצרים ומצודות בצפון הארץ מהכנענים ועד צה"ל

‫ ‫ ‫ ‫בעריכת טניה כהן-עוזיאלי
‫קיצור תולדות האנושות: התערוכה

‫ ‫ ‫ ‫ מאיר טאטי, רועי מרדכי, רעות פרסטר, שי רטנר, דלית שרון
‫סביבות עבודה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אבישר, גילי
‫לווייתן

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ הלפרין, אסתר
‫זבחים

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ מירון, אוריאל
‫מושך זמן ; כמטחווי עצם

Moses ben Maimon
On rules regarding the practical part of the medical art = Kitab qawanin al-juz al-amali min sinaa al-tibb : a parallel Arabic-English edition

Luzzatto, Moshe Hayyim
The elucidated Maamarei HaRamchal : Maamar HaIkarim, Maamar HaChochmah, Maamar al HaHagados

 

אוקטובר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בעריכת מיכה גרוס
‫שימור והתחדשות : בנייני באוהאוס והסגנון הבינלאומי בתל-אביב

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קמינסקי, ורד
‫ורד קמינסקי: אבנים מלאכותיות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קדישמן, מנשה
‫עמק העצבות, סיכום ביניים, 2014-2012

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גמבורד, משה
‫משה גמבורד, יבגניה גמבורד : ציורים ורישומים, 1950-1920

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ברים, מוטה
‫ ‫ חותם נחתום

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עורכים: רונן אידלמן וסלה-מנקה
*הערה : אמנות עצמאית בירושלים בתחילת המאה ה-21

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שלומי אלקבץ, יהודית גואטה, דוד עדיקא [ו-18 אחרים]
‫עד שתצא מקולי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בן רחמים, יוסף
שפה אחת ודברים אחדים - המילון : הארמית החדשה של יהודי אזרביג’אן (להגי אורמיא ונע’דא) : מילון ארמי עברי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אידלמן, עמיר
‫אתרים גיאולוגיים בישראל

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ חיים, סולימן
‫מילון עברי פרסי

Kook, Abraham Isaac
Orot : the original 1920 version

Butler, Trent C
Joshua 1-12

edited by Marc Michael Epstein
Skies of parchment, seas of ink : Jewish illuminated manuscripts

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ויל, שרגא
‫שרגא ווייל : אמן בחברה, 1947-1952

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן
‫ספר יונה : פירוש ישראלי חדש : מסעות יונה בים הספרות היהודית לדורותיה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עפרת, גדעון
‫פאריז - תל אביב : הקשר הצרפתי של האמנות הישראלית : מאמרים ורשימות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫‫ רוזנטל, ראובן
‫ שירת הפזמניק : המילון הצבאי הלא רשמי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בנין, מוטי
‫ דיני מקרקעין, תכנון ובנייה בעקרונות הדין העברי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫אוצרים: אורה פיקל-צברי ויהודה עצבה
‫סיפורים יוצאים מן הכלים : סיפורי החפצים המוצגים במוזיאון חצר הישוב הישן

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עורכים: יהודה ברנדס, טובה גנזל, חיותה דויטש
‫בעיני אלוקים ואדם : האדם המאמין ומחקר המקרא

Wurthwein, Ernst
The text of the Old Testament : an introduction to the Biblia Hebraica

DeClaisse-Walford, Nancy L
The book of Psalms

edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska
Jewish presence in absence : the aftermath of the Holocaust in Poland, 1944-2010

Madden, Andrew
Corpus of Byzantine church mosaic pavements from Israel and the Palestinian territories

Vidas, Moulie
Tradition and the formation of the Talmud

edited by Nadia Vidro, Irene E. Zwiep, Judith Olszowy-Schlanger
A Universal art : Hebrew grammar across disciplines and faiths

Batto, Bernard Frank
beginning : essays on creation motifs in the ancient Near East and the Bible

edited by Peter J. Tomson, Joshua Schwartz
Jews and Christians in the first and second centuries : how to write their history

 

נובמבר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ברודט, אליעזר יהודה
‫פרשנות השלחן ערוך לאורח חיים ע"י חכמי פולין במאה הי"ז

_code=SYS&request=2408986&local_base=BAR&adjacent=N&con_lng=heb" target="_blank">‫ ‫ ‫ ‫ ‫עורך: יונתן בשיא
‫ פירוש שד"ל לתורה : ... עם פירוש רש"י ; ופירוש שד"ל - שמואל דוד לוצאטו, על פי כתב יד האחים פארדו (1836 עד 1844)

 

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אודליה אלחנני, אוריה אורן יזרעאלי, אמיר תומשוב [ו-7 אחרים]
‫ אנטי שפע

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קלין-ברסלבי, שרה
‫פירוש הרלב"ג לסיפורי בריאת האדם ולסיפור גן העדן

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ לוריא, דוד
‫גרסת יוספוס למגילת אסתר : מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ וליש, אוטה
‫אוטה וליש - פני עם וארץ

‫ ‫ ‫ ‫ אשקר, אניסה
‫ שמרי על עצמך

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ מאור, חיים
‫יהודי טוב : א גוטע ייד/ Good Jew/ يهودي جيد

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קרמן, דני
‫דני קרמן - 60 שנות יצירה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ פאוסט, אברהם
‫תולדות ההתיישבות בארץ ישראל : ניתוח כמותי לאור ממצאי חפירות ההצלה והחפירות היזומות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ כנה ורמן
‫ספר היובלים : מבוא, תרגום ופירוש

‫ ‫ ‫ ‫ עדיקא, דוד
‫דוד עדיקא - אור אחרון

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ רביד, ברוך
‫מאה בתים ברחובות : אדריכלות בימי המושבה, 1950-1890

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ניות, חן-ציון
‫האצ"ל בחזית המשפטית בתקופת ’המרד’ - 1948-1944

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אברהם בן שלמה, התימני
‫פירוש ר’ אברהם בן שלמה התימני לספר ישעיהו

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ צברי, משה
‫משה צברי - רטרוספקטיבה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עורכים אבי אלקיים, שלומי מועלם.
‫קבלה, מיסטיקה ופואטיקה : המסע אל קץ החיזיון

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בר, דורון
‫אידאולוגיה ונוף סמלי : קבורתם בשנית של אנשי שם באדמת ארץ ישראל, 1967-1904

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עמנואל, שמחה
‫מגנזי אירופה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ירחמיאל ברודי
‫חיבורים הלכתיים של רב סעדיה גאון

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קליר, אלעזר
‫פיוטים לראש השנה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גלילי, אהוד
‫תעשיית המלח הקדומה והחדשה בחופי ישראל

‫ ‫ ‫ ‫ ‫עורכים: אביהו זכאי, פול מנדס-פלור, זאב גריס
‫שדמות ורוח : מחוות הוקרה וידידות לאברהם שפירא

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ לדני, שאול
‫הקופסה הכחולה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ כץ, שמואל
שמואל כץ מצייר אמנות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ צוקר, נעמי
‫נעמי צוקר : estasi

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גרינברג, יעקב
‫יעקב (ז’אק) גרינברג - ציורים

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ עורך: גדעון עפרת
‫ ‫ 100 שנות אמנות הדפס בישראל

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בלקלב, לאוניד
‫לאוניד בלקלב: חוקר דיוקנאות אובססיבי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אורנן, טלי
‫לה’ תימן ולאשרתו : הכתובות והציורים מכנתילת עג’רוד (’חורבת תימן’) בסיני

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גלר, יעקב
‫חכמי רומניה וזיקתם לא"י : חבורות קדושות, חינוך עברי, ישיבות, היהודים הספרדים, השואה, גורלם של המגורשים לטרנסניסטריה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אריאלי, שמר
‫על מקורותיה של תורת הספירות בתיאוסופיה הקבלית : מחקר משווה בין תורת הקבלה בימי הביניים לדת המסופוטמית

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ מיר, אבי
‫סם ברקאי - אדריכל המידות הנכונות

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ הרפז, תמר
‫KITCHEN SINK DRAMA

‫ ‫ ‫ ‫ ‫בעריכת מירה לפידות ואיה מירון
‫1965 היום

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בעריכת רחל צרפתי
‫כל שנה וברכותיה : 100 שנות איגרות שנה טובה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ טרזי, עזרי
‫מחוז חפץ

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אוצרת: שלומית ברויר
‫בסיס ובניין (על)

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ טנהאוזר, נעמי
‫נעמי טנהאוזר : 2015-2007

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ללו, חגית
‫חגית לאלו - ציירת המתחילה מהסוף

‫ ‫ ‫ ‫ ‫
‫מעבר זמני : שהות-אמן על שם ברונר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קצנשטין, אורי
‫Backyard : אורי קצנשטיין

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ קמחי, רנה
‫בין חימר לחרס

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שילוני, עמר
‫לוח השנה של הילדים באשכנז בימי הביניים המאוחרים

Thomas E. Levy, Thomas Schneider, William H.C. Propp, editors
Israel’s exodus in transdisciplinary perspective : text, archaeology, culture, and geoscience

edited by Thomas B. Dozeman, Craig A. Evans, Joel N. Lohr
The book of Exodus : composition, reception, and interpretation

edited by Bernd U. Schipper and D. Andrew Teeter
Wisdom and Torah : the reception of "Torah" in the wisdom literature of the Second Temple period

Bordin, Hanan-Michael
English-Yiddish dictionary of place-names

Eisenberg, Ronald L
Essential figures in Jewish scholarship

Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, editors
The Jewish Study Bible

Platnic, Michel,
Michel Platnic : after

Roi Porat, Rachel Chachy, and Yakov Kalman
Herodium : final reports of the 1972-2010 excavations directed by Ehud Netzer

Ukraincik, Merri
live. send help. : 100 years of Jewish history in images from the JDC Archives

edited by Jeffrey R. Zorn, Aaron J. Brody
"As for me, I will dwell at Mizpah..." : the Tell en-Nasbeh excavations after 85 years

Yardeni, Ada
Understanding the alphabet of the Dead Sea scrolls : development, chronology, dating

Steinschneider, Moritz
Mathematik bei den Juden Band II : 1551 - 1840

 

דצמבר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ מנקין, רחל
‫יהודי גליציה והחוקה האוסטרית : ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ תערוכה - ליווי ואוצרת: איילת השחר כהן ; קטלוג - עיצוב והפקה: סטודיו צביקה רויטמן ; טקסט פתיחה: מאיר אהרונסון ; עורכת: גל קוסטוריצה.
‫שישי ראשון-אחרי

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שמש, יעל
‫אבלות במקרא : דרכי התמודדות עם אבדן בספרות המקראית

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ בן-שחר, נעמה
‫פירוש ספר יצירה המיוחס לסעדיה גאון : מהדורה ביקורתית ופרקי מבוא

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ איסרלש, משה בן ישראל, (רמ"א)
‫תורת חטאת

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ גולדמן, גבריאל
‫ ‫ ספר פוע"ה : מדריך הלכתי מעשי לחיי משפחה, פוריות ורפואת נשים, הריון ולידה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ מנהלת הפרוייקט ועורכת המדריך: גילה שמריהו
‫המדריך למשפחה המטיילת : מבחר אתרי ביקור, נופש ואטרקציות ברחבי ישראל, 2016-2015

‫ ‫ ‫ ‫ ‫תרגם מערבית סובחי עלי עדוי
‫הקוראן בלשון אחר

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ וונדר, מאיר
‫קהילות ואישים בגליציה

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ שכטר-פיל, עדית
‫טיולים בעקבות נשים : לאה גולדברג, רחל המשוררת, חנה סנש, גולדה מאיר, צפורה רוזנפלד, הלנה כגן, אנה טיכו, שרה ילין

‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫ אלדר, נעמי
‫אלבום גוש קטיף

edited by Hava Tirosh-Samuelson and Aaron W. Hughes
Jewish philosophy for the twenty-first century : personal reflections

Boyarin, Daniel
A traveling homeland : the Babylonian Talmud as diaspora

Abernethy, Andrew T
Eating in Isaiah : approaching the role of food and drink in Isaiah’s structure and message

Bremmer, Jan N
Initiation into the mysteries of the ancient world

Seymour, Michael (Michael John)
Babylon : legend, history and the ancient city

collated, transcribed and translated by Anson F. Rainey ; edited by William M. Schniedewind
The El-Amarna correspondence : a new edition of the cuneiform letters from the site of El-Amarna based on collations of all extant tablets

Shenkar, Michael
Intangible spirits and graven images : the iconography of deities in the pre-Islamic Iranian world

edited by Jenny Read-Heimerdinger and Josep Rius-Camps
A gospel synopsis of the Greek text of Matthew, Mark and Luke : a comparison of Codex Bezae and Codex Vaticanus

Horbury, William
Jewish War under Trajan and Hadrian

Levy, Thomas Evan
New insights into the Iron Age archaeology of Edom, southern Jordan : surveys, excavations and research from the University of California, San Diego & Department of Antiquities of Jordan, Edom Lowlands Regional Archaeology Project (ELRAP)

edited by Justine Bayley, Ian Freestone and Caroline Jackson
Glass of the Roman world

edited by Sharon Liberman Mintz, Shaul Seidler-Feller, David Wachtel.
The Writing on the wall : a catalogue of Judaica broadsides from the Valmadonna Trust Library

Kovner, Michael
Ezekiel’s world : a graphic novel

Gitin, Seymour
The ancient Pottery of Israel and its Neighbors : from the Iron Ace through the Hellenistic Period