ספרים חדשים 2017ספרים חדשים   

2017

 

ינואר

‫ עורך... הרב יצחק מאיר גלס.
תפילה למשה : אוצר פירושי הראשונים והקדמונים על סידור התפילה...

אליהו בן אשר בחור
מתורגמן : השלם : ביאור מלות הארמיות שבתרגומים

‫ תרגם מערבית והוסיף הערות ומפתחות: אורי רובין
‫ הקוראן

‫ אטקס, עמנואל
לשם שמים : חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם

‫ צור, מוקי
כאחד הדשאים, כאחד האדם : איחוד הקבוצות והקיבוצים 1980-1950

‫ לבנוני, יהודה
"מחמורו של הסולטן" - "לרכבת-העמק"

עורכות: אניטה שפירא ונורית כהן-לוינובסקי
יצחק רבין - סיפור ישראלי : אלבום היסטורי המבוסס על תצוגת המוזיאון במרכז רבין

‫ גרן, תמיר
גאות ושפל : התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-ערבי בארץ ישראל 1947-1917

‫ יהונתן בן דוד, הכהן, מלוניל
‫ חידושי הר"י מלוניל : מסכתות ביצה, מועד קטן, חגיגה

‫ ארנון-קרסילובסקי, חמדה
‫ תרבות הגן והנוף בארץ-ישראל מתקופת המקרא ועד לימינו

עורכים: יוסף פטריך, אורית פלג-ברקת, ארז בן-יוסף
קום, התהלך בארץ : מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל, לזכרו של יזהר הירשפלד במלאת עשור לפטירתו

‫ רסין, דניאלה וקסלר
למה לזרוק?

אוצר: רן הלל
מראות ירושלים : מהמאה הי"ט בהדפס ובצילום

ארנון ישי
ציונות דתית בארץ מבוא השמש : מ’אהבת ציון’ בצפון אפריקה לאתוס של ’תורה ועבודה’ בישראל (1956-1943)

אשל, אברהם יהושע
התפילה : תשוקת האדם לאלוקים : עיון בתפילה ובסמליות

צהלון, יום טוב
שאלות ותשובות מהריט"ץ

‫ יעקב בן מאיר
חידושין על התורה לרבינו תם : ובית מדרשו : יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד גינצבורג 362/8 ונתמך בכתב יד פריז 167/2, בלוויית מראי מקומות וציונים, הערות גירסא והערות וביאורים בשם: אהלי תם, מבוא מקיף ומפתחות מפורטים

הפקה: עמותת אמני ישראל מתאגדים
אמנות ישראלית עכשווית

‫ אברהם בן יצחק, מרמון ספרד
ברית המנוחה


ויהי ערב ויהי בוקר שפה אחת

edited by Arietta Papaconstantinou, with Neil McLynn and Daniel L. Schwartz
Conversion in late antiquity : Christianity, Islam, and beyond : papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer Seminar, University of Oxford, 2009-2010

Seyyed Hossein Nasr editor-in-chief ; Caner K. Dagli, Maria Massi Dakake, Joseph E.B. Lumbard
The study Quran : a new translation and commentary

edited by Julie Chajes, Boaz Huss
Theosophical Appropriations : Esotericism, Kabbalah, and the Transformation of Traditions

Cogan, Mordechai
The raging torrent : historical inscriptions from Assyria and Babylonia relating to ancient Israel

The Oxford handbook of sacramental theology

edited by Kevin M. McGeough
The archaeology of agro-pastoralist economies in Jordan

Amnon Ben-Tor ; translation and editing Tsipi Kuper-Blau
Hazor : Canaanite metropolis, Israelite city

Ronnie Reich
Stone scale-weights of the late Second Temple period

McKinny, Charles Christopher
A Historical geography of the administrative division of Judah : the town lists of Judah and Benjamin in Josha 15:21 -62 and 18:21-28 d

 

פברואר

פלאי, משה
כוכבי יצחק, כתב-העת של ההשכלה באימפריה האוסטרו-הונגרית (1873-1845) : מפתח מוער לכתב-העת העברי של ההשכלה

‫ לוינסון, אבנר
פסלים

אוצר התערוכה - אבשלום זמר
פולחן יורדי הים בעת העתיקה

‫ איבשיץ, יהונתן,
ואבוא היום אל העין : קונטרס בקבלה

מאת מנחם הירשמן
מדרש קהלת רבה א-ו : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה : עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש

עורכים: יונתן מאיר, גדי שגיב.
חב"ד : היסטוריה, הגות ודימוי

[טקסט]: אורה פיקל צברי ; צילום: רן ארדה
בעלי מלאכה

‫ בר כוכבא, גרשון
כתובות אבן, עץ ונחושת במערת המכפלה

‫ הופמן, דוד צבי בן משה יהודה
על התפילה : התפילה - עבודה שבלב : עבודת התפילה, נוסח התפילה ותולדות התפילה : שיעורים והרצאות על התפילה

‫ גרב, יהונתן
הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי : הרצאה שניתנה בטקס הענקת הפרס בחקר הקבלה, על שם גרשם שלום, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים...

צור, ירון
גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות’מאני 1830-1750

טל, נתן
נתן טל - אסיף

טוהר, ורד
חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד) : קובץ סיפורים עברי בן תקופת הדפוס

דוד, צפורה
ציפורה דוד - צלמת חלוצה

תערוכה - אוצרת: דלית מתתיהו
התלוש

עפרי, גליה
גליה עופרי - חופשת מחלה

‫ בן-נפתלי, אברהם
‫ אברהם בן-נפתלי: ימי תום

‫ בזם, נפתלי
נפתלי בזם: פנים

אחישחר, צפורה
ציפורה אחישחר : אשה אדמה - ’אם קול חי’

מנדלסון, אמיתי
זה האיש: ישו באמנות הישראלית

אחיעזר, גולדה
תודעה היסטורית, השכלה ולאומיות בקרב קראי מזרח אירופה

גור לביא, נורית
פלורה פלשתינה

לוקט, סודר ונערך, על ידי רבני אוצר הפוסקים
‫ אוצר הפוסקים : כנוס תמצית ספרי הפוסקים והשו"ת להלכה ולמעשה על פי סדר השלחן ערוך: חלק אבן העזר הלכות גיטין סימן קכט...

שמואל בן יהודה אבן תיבון ; ההדיר והוסיף מבוא והערות יעקב (ג’יימס) רובינסון
פירוש קהלת : (ספר נפש האדם)

אוצר התערוכה: מיכה קירשנר
עדות מקומית : 28.12017 - 22.1

‫ כהן, אהרן,
תולדות הקמתן של עיירות הפיתוח בנגב המערבי : שדרות, אופקים, נתיבות

ביאורים מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
תהלים קורן : ביאור, אמנות, פניני חסידות

סולוביצ’יק, חיים בן יוסף דב
יינם : סחר ביינם של גויים : על גלגולה של הלכה בעולם המעשה

‫ יצחקי, יעקב בן יצחק
אוצר המילים של השפה התאתית-יהודית

‫ סימון, אוריאל
אזן מלין תבחן : מחקרים בדרכו הפרשנית של ר’ אברהם אבן עזרא

‫ שטינפלד, צבי אריה
הוריות : מחקרים במשנה ובתלמודים

‫ מונסוניגו, רפאל אהרן
‫ ב"נאות מדבר" : שירים ופיוטים

קפלן, דברה
שטרסבורג : יהודים, נוצרים, רפורמציה

‫ וינר-דאו, ליאון
ובלכתך בדרך : תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פראנץ רוזנצווייג

עורכת עינת גונן ‬
חוקרים עברית מדוברת

עורכים: מאיר בן שחר, ג’פרי הרמן, אהרן אופנהיימר
בין בבל לארץ ישראל : שי לישעיהו גפני

‫ פורסטנברג, אריאל
שפות השיח התלמודי : עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית

edited by Susan Niditch.
AThe Wiley Blackwell companion to ancient Israel

editors, Saar Ganor, Igor Kreimerman, Katharina Streit, Madeleine Mumcuoglu
From Shaar Hagolan to Shaaraim : essays in honor of Prof. Yosef Garfinkel

edited by Elisheva Baumgarten and Judah D. Galinsky
Jews and Christians in thirteenth-century France

 

מרץ

פוני, צביה
‫ קלוסטרופוביה

‫ טלבי, חיים
‫ וזאת התורה : מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל

קלוגר, בנימין
מאה שערים ושכנותיה : השכונות שעשו את ירושלים החדשה : מזכרונותיו של מאה שערים’דיגער

‫ אקו, אומברטו
תולדות האגדות : סיפורם של מקומות אגדיים

‫ בר-אשר, משה
חקרי מערב : עיונים בלשונות ובמסורות, באורחות חיים ובתעודות של יהודי המגרב

‫ גביש, עפר
בשביל השירים : מסע זמר וצילום אוויר לאורך שביל ישראל

רון, צבי בן שלמה
העיקר חסר : אוצר פירושים על החסרות ויתרות בתנ"ך

עילית אזולאי, מאיה ז"ק, גיל יפמן, מרב סלומון, משה רואס, רות שרייבר
תחת מכבש ההיסטוריה

‫ גרוסמן, אברהם
תמורות בחברה היהודית בימי-הביניים

‫ עמר, זהר
שמונת השרצים : החלד והעכבר והצב למינהו והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת

‫ ביו, שושנה ‬
‫ "אגדת הקדושים" הנבואית במקרא : היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית

‫ אבודרהם, דוד בן יוסף ‬
רבינו דוד אבודרהם : פירושי הברכות והתפילות...

‫ דפני, אמוץ ‬
צמחים, שדים ונפלאות : צמחי ארץ ישראל בפולקלור

‫ חיים בן יצחק ‬
נפש החיים

‫ כהן-סקלי, סדריק
דון יצחק אברבנאל

אוצר התערוכה ועורך הקטלוג: גיא רז
הר החלומות : מצפה רמון בראי הזמן, 2016-1956

עורכים בנימין בראון, נסים ליאון
הגדולים : אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

Levin, Yigal
The chronicles of the kings of Judah : 2 Chronicles 10-36 : a new translation and commentary

Mottolese, Maurizio
Bodily rituals in Jewish mysticism : the intensification of cultic hand gestures by Medieval Kabbalists

 

אפריל

איצקוביץ, חוני
‫ חוני המעגל מציג: The End : ייצוג בתי הקולנוע והסרטים כמהות בסיסית בחיי התרבות והקיום בישראל

וילוז’ני, נעמה
‫ שערות לילית וקרני אשמדאי : דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית: בין בבל לארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה

ארביב, נטלי,
‫ נטלי ארביב: היופי שבסוף

לוקיוס אנאוס סנקא ; קאסיוס דיו
הדלעתו של קלאודיוס האלוהי : [עם] היסטוריה רומית, ס-סא 4

‫ והנה רבקה יוצאת : עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן

אוצרי התערוכה: הגר בריל [ו-11 אחרים]
‫ תגידי, זה אמנות? : דאדא 100 - באמנות הישראלית העכשווית a>

/>

Herzog, Zeev
Beer-Sheba III : the early iron IIA enclosed settlement and the late iron IIA-iron IIB cities

Soloveitchik, Joseph Dov
Halakhic morality : essays on ethics and masorah

 

מאי

ברנד, יצחק
‫ "יש מאין" : עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי

עפרת, גדעון
‫ שטקסטורות : מילה וספר באמנות הישראלית

‫ קרוינקר, דוד
‫ ירושלים : אלוהים נמצא בפרטים הקטנים : שפת עיצוב רב-תרבותית

לוקטו וכונסו ...בידי יהודה אבן-שמואל ; מבואות: עודד עיר-שי והלל ניומן
‫ מדרשי גאלה : פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי

‫ בן-שלום, רם
‫יהודי פרובנס : רנסנס בצל הכנסייה

‫ רוט, אריאל
‫כיצד לקרוא את ספרות חב"ד

‫ אלעזרי, יובל
תולדות האדם בציטוטים

שפיגל, רון
אמנות במחבוא : שוורין שמריה שרייר, Seweryn Szemaria Szrajer 1947-1899 ‏

עורך עזרא מנדלסון
תמונת עבר : שי לירחמיאל כהן

עורכים - יוסף יובל טובי, שמואל גליק, רינה לוין מלמד
יובלי אהבה : קובץ זיכרון ליובל הימן הי"ד

‫ כנעני, אביטל
‫ אביטל כנעני - אחר הרוח

עורך: אדם פרזיגר
‫דרכי דניאל : מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר

edited by Natalia Aleksiun, Brian Horowitz and Antony Polonsky
Writing Jewish history in Eastern Europe

edited by Sarit Kattan Gribetz [and three others].
Genesis Rabbah in text and context