JSIJ-כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות

JSIJ הוא כתב עת אלקטרוני שפיט העוסק בכל תחומי מדעי היהדות והמופץ חינם דרך האינטרנט.

השימוש בפרסום אלקטרוני נועד לאפשר פרסום מאמרים במהירות המרבית ותוך זמינות מרבית לקוראים.

תקוותנו כי השימוש בטכנולוגיה חדישה זו יאפשר בשלבים מאוחרים יותר חיפושים משוכללים, קישוריות וכדומה.

JSIJ כולל מאמרים בעברית ובאנגלית. המאמרים מתפרסמים כקבצי Word ו-PDF.

 

חברי המערכת:

עורך ראשי: יעקב קוגל

מזכיר המערכת: לייב מוסקוביץ

מערכת:

אלברט באומגרטן -אוניברסיטת בר אילן

יעקב בלידשטיין -אוניברסיטת בן גוריון

ישעיהו גפני -האוניברסיטה העברית

ג'י הריס - אוניברסיטת הרווארד

יוסף יהלום - האוניברסיטה העברית

 

חיים סולוביצ'יק -ישיבה יוניברסיטי

שמא פרידמן-ביהמ"ד לרבנים באמריקה -אוניברסיטת בר-אילן

ישראל קנוהל - האוניברסיטה העברית

משה רוסמן - אוניברסיטת בר אילן

עדה רפפורט אלברט - יוניברסיטי קולג', לונדון

מועצה מדעית: מ' בר אילן, מ' גרסיאל, א' דון יחיא, ה' וייס, א' טאובר, ט. כהן, י' לורברבוים, א' ליפסקר, ז' ספראי, ר' קצוף, ש' שרביט

גיליונות קודמים:

גיליון מספר 1

שנת הוצאה: 2002

גיליון מספר 2

שנת הוצאה 2003

גיליון מספר 3

שנת הוצאה 2004

גיליון מספר 4

שנת הוצאה 2005

גיליון מספר 5

שנת הוצאה 2006

גיליון מספר 6

שנת הוצאה 2007

גיליון מספר 7

שנת הוצאה 2008

גיליון מספר 8

שנת הוצאה 2009

גיליון מספר 9

שנת הוצאה 2010

גיליון מספר 10

שנת הוצאה 2011

גיליון מספר 11

שנת הוצאה 2013

גיליון מספר 12

שנת הוצאה 2013

גיליון מספר 13

שנת הוצאה 2014

גיליון מספר 14

שנת הוצאה 2015

גיליון מספר 15

שנת הוצאה 2016

גיליון מספר 16

שנת הוצאה 2017

   
          ISSN:1565-738

פרטי יצירת קשר:

הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002

דוא"ל: gr.jsij@biu.ac.il