גיליון מספר 2

מחבר

שם המאמר

קישור לקובץ המאמר

קישור לקובץ המאמר

יעל שמש

התאבדות במקרא על רקע ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל

שמא פרידמן

הפתגם ושברו: עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית

Richard C. Steiner

A Jewish Theory of Biblical Redaction from Byzantium: Its Rabbinic Roots, Its Diffusion and Its Encounter with the Muslim Doctrine of Falsification

יוסף יהלום

'לאור בוקר יחידתי נדודה' – דיואן גבירול ומסורת שירת החול במורשתו

David Malkiel

Between Worldliness and Traditionalism: Eighteenth-Century Jews Debate Intercessory Prayer

ורגון שמואל

יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו של מקרא

Yaakov Elman

The Rebirth of Omnisignificant Biblical Exegesis in the Nineteenth and Twentieth Centuries