יום פתוח: הכירו את המחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות