יחידות הפקולטה

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן מציעה קורסים בעברית, בלשונות שמיות נוספות ובאשורולוגיה. לימודי העברית מכוונים להכשרת תלמידים בתחומים כמו לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים, ועוד.
המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן היא הגדולה מסוגה בעולם. צוות החוקרים עוסק בתחומים רבים ומגוונים בחקר המקרא, ומחקריהם תורמים תרומה של ממש למחקר המקראי. תלמידי מחקר פוטנצייאלים מוזמנים ליזום מחקרים בתחומים שונים ומגוונים.
המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה עוסקת במחקר רב-תחומי של ארץ-ישראל ותולדותיה למן העידן הפרה-היסטורי ועד לעת החדשה.
המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר-אילן נוסדה בשנת 2000 לשרת ציבור רחב של סטודנטים שהתעניינו במזרח התיכון, צפון אפריקה, ומרכז אסיה. מאז הפכה לאחת המחלקות הגדולות בפקולטה למדעי היהדות בה היא ממוקמת.
המחלקה לתולדות ישראל נוסדה עם הקמת האוניברסיטה בשנת 1955. מאז התרחבה המחלקה הן בגודלה והן בתחומי המחקר בהם עוסקים חבריה. הלימודים במחלקה מקנים ידע ואמצעי גישה לאוצר ההיסטורי של העם היהודי.
המחלקה לתלמוד עוסקת במחקר התורה-שבעל-פה ובהוראתה, על היבטיה הפילולוגיים, הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל-פה לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים והאמוראים, ספרות האגדה והספרות הרבנית .
הלימודים במחלקה מוקדשים לעיסוק ומחקר בתחומי המחשבה היהודית מן ההגות היהודית הקלאסית ועד לכתיבה הפילוסופית וההגותית המתרחשת בימינו.
המחלקה לספרות עם ישראל מדגישה בתכניות הלימודים את הרצף ההיסטורי של הספרות העברית לדורותיה, ואת הדיאלוג הטקסטואלי בין התקופות השונות, לצד בירור זיקותיה של הספרות העברית לזרמים ולאסכולות בספרות העולם.
המחלקה לאמנות יהודית מציעה לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי במסלולים שונים. התלמידים רוכשים ידע והבנה בתחום האמנות היהודית והכללית, והכשרה מדעית לעיסוק במחקר, בהוראה ובהדרכה.
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות שם כמטרה להקנות לתלמידי האוניברסיטה, כמעט כולם, ידע בסיסי בתחומים מרכזיים במדעי היהדות ע"י לימוד קורסים אקדמיים. הקורסים מתקיימים בתורה שבע"פ, בתנ"ך ,בתולדות ישראל ומחשבת ישראל.
החוג הרב-תחומי למדעי היהדות מציע את תכנית "כרמים", המאפשרת לסטודנט ללמוד לב.א. במסלול ראשי או מורחב, המשלב בין מחלקות הפקולטה ליהדות, בהתאם לתחומים המעניינים אותו במיוחד.