החוג הרב-תחומי למדעי היהדות

להיחשף למגוון, לחשוב לעומק

אודות

מהו החוג הרב-תחומי למדעי היהדות?

החוג הרב-תחומי למדעי היהדות הוא מסגרת לימודית המאפשרת לתלמידיה ללמוד במגוון הקורסים והמרצים בתחומים השונים הנכללים במסגרת "מדעי היהדות": תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל, לשון עברית ושפות שמיות, ספרות עברית, יידיש ולאדינו, מחשבת ישראל, לימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אמנות יהודית ולימודי המזרח התיכון. החוג מאפשר לתלמידיו ליצור תכנית לימודים אישית, המשקפת את התחומים העדיפים עליהם מתוך כלל מדעי היהדות.

אז מדוע ללמוד בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות?

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן היא הגדולה והמגוונת ביותר בעולם, ובה תשע מחלקות המתמחות בתחומים השונים של מדעי היהדות – וכולן פתוחות לפני הלומדים בחוג הרב תחומי למדעי היהדות, השוברת את כל המחיצות בין תחומי הדעת המסורתיים ומאחדת אותם לכדי מסלול משולב ומיוחד, עשיר בתכניו וייחודי באופיו. כל תלמידי החוג זוכה ליחס אישי ולהכוונה ויעוץ לפי צרכיו.  

החוג הרב תחומי משלב בתוכו שתי תוכניות: "שדות" ו"כּרמים". שתי התכניות מקנות תואר B.A בחוג הרב-תחומי במדעי היהדות. תכנית שֹדות מיועדת למעוניינים ללמוד בחוג הרב תחומי, ולבחור מספר חטיבות מתוך תחומי הדעת הקיימים בפקולטה.   

כּרמים היא תכנית מצוינות לתואר ראשון רב-תחומי במדעי היהדות, הפונה לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בלימודים מרתקים ומגוונים בתחומים שונים של מדעי היהדות; שילוב של אתגר לימודי וחוויה אינטלקטואלית וחברתית. תכנית זו מקנה מלגות שכר-לימוד מלאות למועמדים מתאימים.

דף הפייסבוק של תכנית "כּרמים":                                         

                                                                
כּרמים,מצטיינים בבר-אילן                           

שיעורים לדוגמא מאת ראשי החוג:                                 

פרופ' יגאל לוין                                                           

ד"ר טובה גנזל

הסבר על החוג והתכנית

                                                                                                     מעוניינים ללמוד אצלנו?

 

לפרטים נוספים:

החוג הרב תחומי-multi.judaic@biu.ac.il

תכנית "כּרמים"- cramim@biu.ac.il

או באמצעות ראשי התכנית:

פרופ' יגאל לוין-yigal.levin@biu.ac.il

ד"ר טובה גנזל-tova.ganzel@biu.ac.il

 

 

 

 

תכניות לימודים

מבנה הלימודים בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות

בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות קיימות שתי מגמות לימודים: "שֹֹֹֹֹדות" ו"כּרמים". בשתי המגמות ניתן ללמוד במקצוע ראשי, דו-חוגי (מסלול 17260), יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כמקצוע מורחב, חד-חוגי (מסלול 17101). 

מבנה הלימודים במסלול "שֹדות"

חוג ראשי (דו-חוגי) 

מסלול 17260

מסלול זה פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה. ניתן ללמוד בו במסגרת מסלול לימודים דו-ראשי (לא-מובנה) יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כראשי נוסף למי שלומד מקצוע מורחב בכל מחלקה אחרת. 

מבנה הלימודים:
התלמיד יבחר בשלש מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותורה שבעל-פה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל: בתולדות ישראל יבחר בין תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ-ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופות, או להתמחות ביידיש או בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא וקורסים מתקדמים באותו תחום, בסה"כ בהיקף של 8 ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. בשתים מהן ישתתף בסמינריונים, באותם תחומים שלמד בהם. את יתרת השעות לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 

כלומר:
מחלקת התמחות א: קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון –    11 ש"ש.
מחלקת התמחות ב: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון –                                       10 ש"ש.
מחלקת התמחות ג: קורסי מבוא וקורסים מתקדמים –                                                     8   ש"ש.
קורסי בחירה בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן) –    8 ש"ש.
סה"כ -                                                                                                                    37 ש"ש.


חוג מורחב (חד-חוגי)

מסלול 17101
 
מבנה הלימודים:
התלמיד יבחר בארבע מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותורה שבעל-פה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל, בתולדות ישראל יחבר בין תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ-ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופות, או להתמחות ביידיש או בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא וקורסים מתקדמים ובשלשה מהן ישתתף גם בסמניריון, באותם תחומים שבחר ללמוד בהם. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 

כלומר:
מחלקת התמחות א: קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון  –   13 ש"ש.
מחלקת התמחות ב: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון –                                       12 ש"ש.
מחלקת התמחות ג: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון –                                       12 ש"ש.
מחלקת התמחות ד: קורסי מבוא וקורסים מתקדמים –                                                    10 ש"ש.
קורסי בחירה בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן) –   9 ש"ש.
סה"כ -                                                                                                                    56 ש"ש.

מבנה הלימודים במסלול "כּרמים" 

"כרמים" היא תכנית מלגות לסטודנטים מצטיינים העוסקים בזהות ובתרבות יהודית. לתכנית זו תקבלים מועמדים בעלי נתונים גבוהים לאחר תהליך מיון, והם זוכים למלגת שכר-לימוד לאורך לימודיהם. במסגרת לימודיהם, תלמידי "כרמים" לומדים במספר קורסים ייחודיים במסגרת החוג הרב-תחומי, ומשתתפים בסמינרים ובמפגשים ייחודיים. 

להמשך קבלת מלגת שכר לימוד על תלמידי "כרמים" לשמור על ממוצע ציונים של 90 ומעלה במעבר משנה לשנה. מי שלא יעמוד בתנאי המעבר, יוכל להמשיך את לימודיו במסלול "שדות". 

לתלמידי "כרמים" בחוג ראשי או מורחב קיימים שני מסלולי לימוד: 

מסלול "חטיבות" דומה במבנהו למסלול הקיים בתכנית "שדות", בתוספת הקורסים והפעילויות הייחודיות לתכנית "כרמים". כלומר, התלמיד בוחר שלש (לתלמידי ראשי) או ארבע (לתלמידי מורחב) מחלקות מתוך תשע המחלקות הקיימות בפקולטה למדעי היהדות, ולומד במסגרת מחקלות אלה "חטיבות" של 10 – 12 ש"ש, הכוללות קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריונים. באחת מהן ילמד גם קורס בהדרכה ביבליוגרפית. את יתרת הנקודות לתואר ילמד במסגרת הקורסים הייחודיים לתכנית "כרמים". 

מסלול "בהתאמה אישית" הוא מסלול ייחודי לתלמידי "כרמים". במסגרת מסלול זה, ירכיב הסטודנט, יחד עם היועץ האקדמי שלו, תכנית לימודים המבטאת את תחומי העניין המיוחדים לו, מתוך הקורסים הנתנים בכלל המחלקות בפקוטלה למדעי היהדות. למשל, סטודנט המתעניין בשפות יכול ללמוד קורסים בלשון עברית ולשונות שמיות, בארמית מקראית ותלמודית, ביידיש ולאדינו ועוד. סטודנט המתעניין בתקופה היסטורית מסויימת יוכל ללמוד קורסים העוסקים באותה תקופה בהביטים שונים, במחלקות לתולדות ישראל, תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל, ספרות עם ישראל ועוד. סטודנט המתעניין בתופעה חברתית מסויימת יוכל ללמוד קורסים הנוגעים לאותה תופעה במחלקות שונות. עם זאת, גם תלמידי המסלול הזה יצטרך ללמוד את קורסי המבוא הרלוונטיים, וגם ללמוד את הקורסים שיאפשרו לו להשתלב בסמינריונים במחלקות השונות. גם תלמידי מסלול "בהתאמה אישית" ישתתפו בקורסים המיוחדים וביתר הפעילויות של מסלול "כרמים". 

חובות נוספות לתלמידי כל המסלולים

סיורים לימודיים:
חלק ממחלקות הפקולטה (תנ"ך, תולדות ישראל, לימודי ארץ-ישראל, אמנות יהודית ועוד) מקיימות מספר סיורים לימודיים במסגרת לימודיהן. סיורים אלה הם מרכיב חשוב בהתנסות האקדמית והחווייתית של התלמידים הלומדים במדעי היהדות. כל תלמידי החוג נדרשים להשתתף ב- 3 סיורים לימודיים במהלך התואר. סיורים אלה יכולים להיות במסגרת הקורסים שהסטודנט לומד בהם, או כסיורים נפרדים הניתנים על-ידי המחלקות עצמן. 


קורסים כללים, שפה זרה, ויתר חובות האוניברסיטה: 
מעבר לחובות הלימודים בתוך המחלקה, דורשת האוניברסיטה מן התלמידים להגיע למכסה של 64 ש"ש לתואר, על-ידי השלמת השעות המחלקתיות בקורסים כלליים. גם קורסים אלה יכולים להבחר מתוך מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (אך לא ממחלקות ההתמחות). אנו ממליצים לתלמידי "כרמים" ללמוד קורסים בשפות זרות, מודרניות או עתיקות, לפי תחומי ההתעניינות שלהם. האוניברסיטה גם דורשת מכל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיו. על כל תלמיד לוודא כי הוא עומד בדרישות האוניברסיטה לקבלת התואר. 

סגל

פרופ' יגאל לוין – ראש החוג הרב-תחומי למדעי היהדות                                                                    

פרופ' יגאל לוין מלמד במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן, ועומד בראש החוג הרב-תחומי למדעי היהדות. הוא עוסק בהיסטוריה של תקופת המקרא וראשית תקופת בית שני, בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל בתקופת המקרא, בחיי החברה והדת ובחקר הממשק שבין המקרא, המקורות ההיסטוריים והעדות הארכיאולוגית מתקופות אלה. בין הספרים שכתב או ערך נמנים A Time of Change: Judah and its Neighbors in the Persian and Early Hellenistic Period (London, T&T Clark, 2007), War and Peace in Jewish Tradition from the Biblical World to the Present (London, Routledge, 2012 – with A. Shapira), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud - Dedicated to the memory of Professor Hanan Eshel (Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2014 – with E. Eshel), The Chronicles of the Kings of Judah: 2 Chronicles 10-36 – A New Translation and Commentary (London, Bloomsbury T & T Clark, 2017).

ד"ר טובה גנזל – ראש תכנית המצטיינים "כרמים": 

ד"ר טובה גנזל היא בעלת תואר השלישי מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, ובוגרת המחזור הראשון של התכנית ליועצות ההלכה במדרשת נשמת. היא עמדה בעבר בראש המדרשה בבר-אילן. תחומי ההתמחות של טובה הם ספרות הנבואה ככלל וספר יחזקאל על רקע הקשרו הבבלי בפרט וביקורת המקרא במאה התשע עשרה. ספרה: נבואת הצופה – בין חורבן לתקומה, העוסק בנבואת יחזקאל, יצא בהוצאת תבונות בתשע"ב בעברית, בהוצאת מגיד באנגלית. בנוסף, ערכה (עם שותפים) את הספר: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, בהוצאת בית מורשה ירושלים, שתורגם גם הוא לאנגלית, ופרסמה עשרות מאמרים בתחומי התמחותה.

 

למה כרמים ?

כּרמים, לחקר התרבות והזהות היהודית:

התכנית מבוססת על יצירת שיח פנימי פורה בין הלומדים ובין סגל ההוראה, וכן בין הלומדים עצמם. עבודה פרטנית עם מנחה אקדמי אישי, מעשירה את הלמידה הבין-תחומית והרב-תחומית. תלמידי התכנית יגיעו להבנה מעמיקה בסוגיות הנוגעות לזהות, לתודעה ולחוויה יהודית רב-תקופתית, ולקשר ההדדי שבין מערכות שונות בחיים היהודיים לזהות ולקהילה היהודית באשר הן.

תכנית כּרמים תפגיש את הלומדים בה בחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם במנעד רחב של נושאים ותאפשר שיח ודיון על ההיבטים המחקריים והמתודולוגיים של מחקריהם.

תלמידי תכנית כּרמים ירכשו כלי חשיבה, שיח ודיון, כתיבה, הרצאה והנחיית דיון, ואלה ישמשו אותם בלימודים מתקדמים ויאפשרו להם להשתלב בכל תחום הדורש חשיבה רב-ממדית, בעלת מעוף, מרחיקת-ראות, מעמיקה ויצירתית.

מעל ומעבר:

כּרמים אינה רק תכנית לימודים; היא מבקשת ליצור קהילה חיה, תוססת ולומדת, המעודדת שיח כן והחלפת דעות בין משתתפיה, שמגיעים מכל שדרות החברה הישראלית. לפיכך, תכנית כרמים היא גם מרחב לחשיבה ולהתלבטות עצמית, מתוך בחינה מתמדת של עמדות מוצא רעיוניות ולימודיות, ושאיפה להעמקה מתמדת ביכולת לפענח את סודה החמקמק של הזהות היהודית לאורך הדורות.

מידע למועמדים

תנאי קבלה לתכנית "שֹדות"​​​​​​

  • מועמדים בעלי ממוצע בגרות 90 ומעלה- יכולים להתקבל ללא צורך בבחינה פסיכומטרית.
  • מועמדים בעלי ממוצע בגרות הנמוך מ 90 יכולים להתקבל על בסיס ציון משוקלל של בגרות ופסיכומטרי 
  • רמת אנגלית על פי דרישות האוניבריסטה.

תנאי קבלה לתכנית "כּרמים"

  • 650 פסיכומטרי וממוצע 100 לפחות בתעודת הבגרות.*
  • ציון של לפחות 85 בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר או ציון 185 בבחינת אמיר"ם.
  • ראיון אישי

תהליך הרשמה:

הרשמה לשתי התכניות בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות מתבצעת באמצעות אתר האוניברסיטה בקישור: הרשמה לתואר ראשון. בהרשמה עצמה אין אבחנה בין תכנית "שֹדות" לתכנית "כּרמים".

מועמדים ל"כרמים" מתבקשים לשלוח במקביל לדוא"ל המופיע למטה:

  • קורות חיים
  • חיבור קצר המתאר אירוע מכונן, ספר או אדם ששינו את חייך (עד 2 עמודים) 
  • לאחר קבלת החומרים האלה, יוזמנו המועמדים לראיון אישי.
  • הגשת המועמדות לתוכנית אינה תחליף להליך הרגיל של רישום וקבלה ללימודים באוניברסיטת בר-אילן.

פרטים: ד"ר טובה גנזל tova.ganzel@biu.ac.il\053-3342037

מלגות

במסגרת תכנית כּרמים, יקבלו סטודנטים מתאימים מלגות שכר לימוד מלאות במשך שלש שנות הלימודים. לפרטים אפשר לפנות לראשי התכנית.

קישור לתקנון המלגה