כנס תולדות יהודי פולין לציון פרישתם לגמלאות של פרופ' גרשון בקון ופרופ' משה רוסמן.

07/11/2017 - 18:00 - 09/11/2017 - 18:00