סטודיו משלך: דרכי ייסודו של מיזם וסיפורה של קבוצת אמניות דתיות

06/12/2017 - 16:00 - 18:00