"הבנות של משפחת השכול": היבטים מגדריים בחקר היצירה

27/12/2017 - 16:00 - 18:00