סוגיות של מגדר ומקום בדימוי השמלה באמנות ישראלית

24/01/2018 - 16:00 - 18:00