חלוצה ואשת מקצוע: דור ראשון של אדריכליות בארץ ישראל המנדטורית

08/11/2017 - 16:00 - 18:00