"מדינה בדרך" כנס אקדמי לציון 70 שנה לקבלת תכנית החלוקה באו"ם

28/11/2017 - 09:00 - 19:00