על האושר בפילוסופיה של ימי הביניים יום עיון לכבוד פרופ’ שמואל הרוי

11/12/2017 - 09:30 - 18:00
הרשמה לכנס: