מפגש השקה לספר: דבר תקווה - מחקרים בשירה ובפיוט

02/01/2018 - 11:30 - 15:30