כנס בינלאומי של המחלקה לתלמוד בנושא: "מעברים": עיונים בדרכי מסירת התורה שבעל-פה מימי התנאים ועד ימינו

13/03/2018 - 09:40 - 14/03/2018 - 19:00