ערב עיון לרגל צאת המהדורה השלישית של ספרו של פרופ׳ מיכאל סוקולוף: A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic

21/03/2018 - 15:40 - 20:30