כנס בינלאומי בנושא: פרשנות המקרא לדורותיה

09/05/2018 - 15:50 - 10/05/2018 - 14:00