היבטים בפרשנות יצירת אמנות: משמעויות גלויות וסמויות בקולאז'ים של הנרי שלזניאק

10/04/2018 - 10:00