שלושה דורות של אמניות דתיות באמנות הישראלית

20/06/2018 - 16:00