המחלקה לאמנות יהודית מזמינה אתכם להשקת הספר מאת פרופ' ברכה יניב The Carved Wooden Torah Arks

25/04/2018 - 14:00