הכנס השנתי של המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה בסימן שבעים שנות מדינת ישראל

26/04/2018 - 09:00