מפגש אישי וסגור לחברי הסגל עם יצחק הונליין סגן יו"ר בכיר של ועידת נשיאי הארגונים היהודיים בארצות הברית

07/05/2018 - 18:10

לכבוד

חברי סגל הפקולטה למדעי היהדות

שלום וברכה,

 

הנדון: השקת המרכז לחקר היהדות בישראל ובצפון אמריקה

יום ב', כב' באייר תשע"ח – 7/5/2018, שעה 18:15

 

אנו שמחים להזמינכם לאירוע השקת המרכז החדש לחקר היהדות בישראל ובצפון אמריקה, במסגרת כנס חבר הנאמנים של האוניברסיטה. מצ"ב הזמנה רשמית.

המרכז שיוקם במסגרת הפקולטה למדעי היהדות, יתבסס על היכולות המוכחות שלנו במחקר מדעי פורץ דרך ובהוראה אקדמית מצטיינת ברמה וביצירתיות.

הנחת היסוד להקמת המרכז היא שמצב הקשרים בין ה"יהדויות" בישראל ובצפון אמריקה הוא במגמת הדרדרות חדה. על מנת לבנות תשתית בר קיימא לעתיד, יש צורך בחשיבה חדשה ומעמיקה שאינה מושתתת על הפרדיגמות שהתוו את השיח בנושאים אלו עד כה.

במרכז יהיו שלושה אגפים: מעבדת מחקר (think tank); מסלול ייחודי לתואר שני במסגרת המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו; וגוף יישומי לכינוס מובילי דרך להתמודדות עם נושאים הגורמים למתח הולך וגובר בין ישראל לקהילה היהודית הגדולה בעולם.

 

לאור חשיבות הנושא, ולאור התמיכה המוצהרת והפומבית של ראשי האוניברסיטה ביוזמה חדשה שתוקם בפקולטה שלנו, ושאמורה להוסיף פעילות אקדמית משמעותית לנעשה בפקולטה, אנו מאד מבקשים שכל מי שיוכל, יעשה מאמץ להגיע לאירוע.

                                                                   בברכה,

 

פרופ' אלי עסיס                                                               פרופ' אדם פרזיגר

                  דיקן                                                       המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו