פטרונות אמנותית ותרבות יהודית

25/06/2018 - 16:00 - 27/06/2018 - 16:00