יום פתוח במחלקה לתלמוד

03/07/2018 - 10:30 - 12:30