הספר עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות

ד"ר אברהם גוטליב