מות המלך עוזיהו וראשית נבואת ישעיהו - ד"ר ד"ר הלל מאלי

12/11/2018 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: