ישעיה א-לט: ישעיהו והאמפריה האשורית - ד"ר שון זליג אסטר

24/12/2018 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: