"הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנואל" (ישע' ז' 14 ) – קריאה פרשנית פנים מקראית - ד"ר יעל אברהמי

07/01/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: