נבואה לשעתה או לדורות? מרטין בובר קורא בישעיה ו-יא - פרופ' יונתן בן דב

25/02/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: