ישעיה כב: תפקידו של שבנא אשר על הבית -ד"ר טובה גנזל

18/03/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: