השתקפות נבואות מספר ישעיהו בזמר העברי - ד"ר יוסף פריאל

08/04/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: