שברו של חלום: מדוע כמעט חרבה ירושלים בימי חזקיהו? - הרב ד"ר יוסי אליצור

29/04/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: