ישעיהו כמבקר חברתי של תקופתו - פרופ' שמואל ורגון

20/05/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: