ולא דעת ולא תבונה'? אסרחדון וצלמי האלים - ד"ר אמיתי ברוכי-אונא

17/06/2019 - 19:30 - 21:20
הרשמה לכנס: