המרחב והזמן באמנות יהודית: המחקר והיצירה

07/11/2018 - 16:00