סמלי שבטי ישראל: מבמדבר רבא להגשמה ציונית

21/11/2018 - 16:00