אלימות מינית כלפי נשים בשואה וברצחי עם אחריה - ביטויים חזותיים

19/12/2018 - 16:00 - 18:00