תערוכה: רסיסים ואשליה שלמה ברונשטיין

26/12/2018 - 14:40