על מה חושבות נשים מקראיות? מחווה לפרופ' חננאל מאק

06/01/2019 - 11:40 - 14:00