גרעיני חיטה ממצדה: קפסולות ההיסטוריה של ארץ ישראל

פרופ' אהוד וייס