קול קורא מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי הכותבים עבודת מחקר בנושאים הקשורים לחקר האישה ביהדות