הציונות הדתית והשואה - אז והיום

25/03/2019 - 15:30 - 18:20